Nieuws

Stedelijke omgeving gunstig voor bijen

Samenvatting
  • Onderwerp
    Stedelijke Omgeving Gunstig Voor Bijen
  • Interessant voor
    Hovenier / Groenvoorziener, Terreinbeheerder, Beleidsmaker
Bekijk de bronnen
Er zijn in Nederland ongeveer 360 soorten wilde bijen. Maar met meer dan de helft van die soorten gaat het niet goed. Daarom is het belangrijk rekening in het groenbeheer te houden met bijen. Juist in steden en dorpen is het goed toeven, blijkt uit een themanummer van Hymenovaria.

Bijen en hommels staan steeds meer in de aandacht, ook bij groenbeheerders, hoveniers, gemeenten en tuineigenaren. Dit is van groot belang voor de ongeveer 360 soorten wilde bijen omdat het met meer dan de helft van de soorten niet goed gaat, schrijft Koos Biesmeyer in het voorwoord van het themanummer 'Bijen in stad en dorp'. Ongeveer 55% van de Nederlandse bijensoorten staat immers al op de rode lijst. Deze soorten zijn zeldzaam en vaak in aantal achteruitgegaan.

Als oorzaken van die achteruitgang noemt Biesmeyer de afname van geschikte leefgebieden voor de bijensoorten en de intensivering van de landbouw Stikstofdepositie en de emissies van schadelijke stoffen als meststoffen en bestrijdingsmiddelen hebben een effect op de bijenstand.

Steden en dorpen

Maar in steden en dorpen lijken bijen het goed te doen. De bebouwde omgeving van steden en dorpen lijkt gunstig voor bijen door de vele warme en droge habitats, de grote habitatvariatie en de hoge floradiversiteit. Gunstig is ook dat er veel potentiële nestplekken zijn zoals open grond, allerlei open verhardingen, oude muren en gebouwen. Veel informatie over de aanwezigheid van bijen in de stedelijk omgeving is verzameld door Arie Koster, die in een artikel (p.64) geïnterviewd wordt. Hij inventariseerde de wilde bij in 26 gemeentes en trof er meer dan 100 soorten aan. In verschillende artikelen wordt aandacht besteed aan de bijenrijkdom van bijvoorbeeld Breda, Gouda, Beilen en op de Maasvlakte

Bijenhotel

In het themanummer schrijven verschillende auteurs welke bijensoorten zij in hun eigen tuin aantroffen. Op een volkstuincomplex in Amsterdam werden maar liefst 55 soorten solitaire bijen aangetroffen. En Sjoert Fleurke schrijft in artikel (pagina 43) wat je moet doen om de aanwezigheid van hommels in je tuin te stimuleren. Hoe je een bijenhotel bouwt lees je in een artikel op pagina 116.

Arjen Strijkstra gaat in een essay (pagina 123) in op het belang van natuur- en milieueducatie en in het bijzonder de rol van bijen daarin. Bijen en andere insecten kunnen veel toevoegen aan het onderwijsprogramma, schrijft hij, omdat ze altijd in de directe omgeving aanwezig zijn om waar te nemen en te waarderen.

(Bron foto: Manfred Antranias Zimmer via Pixabay)