Menu
Nieuws

Steeds meer verbreding in melkveehouderij

Het aantal melkveehouders dat op hun bedrijf een tweede tak ontwikkelt, blijft groeien. De verbrede landbouw professionaliseert, maar melkvee blijft de spil in de bedrijfsvoering.

false

Links

(2)