Nieuws

Steeds minder landbouwbedrijven, maar bedrijfsomvang stijgt

In de afgelopen 10 jaar, de periode van 2006 tot 2015, is de gemiddelde oppervlakte van akkerbouwbedrijven gestegen van 60 tot 64 ha, en die van melkveebedrijven van 45 tot 53 ha. Qua bedrijfsresultaat scoren akkerbouwbedrijven beter dan melkveebedrijven.

Het gemiddeld inkomen uit een akkerbouwbedrijf zou in 2016 op € 58.000 uitkomen. Dat komt overeen met het gemiddeld niveau van de periode 2006 - 2015. Maar het gemiddeld inkomen uit een melkveebedrijf ligt fors lager: € 16.000 in 2016, bijna € 7.000 lager dan in 2015. Het gemiddeld inkomen in de periode van 2006 - 2015 bedroeg voor melkveebedrijven € 32.500. Dat lage inkomen werd mede veroorzaakt door de zeer lage melkprijs, zo is te lezen in de notitie 'Economische ontwikkeling akkerbouw- en melkveebedrijven' van Wageningen Economic Research.

Akkerbouwbedrijven

De balanswaarde van de akkerbouwbedrijven is sinds 2006 verdubbeld van € 1,95 mln. tot € 3,86 mln. in 2015. Dat komt vooral door de forse stijging van de grondprijs.  De waarde van de grond vertegenwoordigt in 2015 70% van de gemiddelde balanswaarde van het akkerbouwbedrijf, dat was in 2006 nog 57%. De gemiddelde waarde van een akkerbouwbedrijf per hectare akkerbouwgrond steeg tussen 2006 van € 33.000 naar € 60.000.

Melkveebedrijven

De balanswaarde van melkveebedrijven is minder gestegen. Dat heeft onder meer te maken met de waardedalen van 'immateriële activa' zoals het melkquotum dat in 2015 is afgeschaft. Wel steeg de grondprijs en nam de gemiddelde bedrijfsomvang van de melkveebedrijven toe. Per hectare cultuurgrond ligt de gemiddelde balanswaarde van melkveebedrijven in 2015 op ongeveer € 58.000 euro, dat is 7% hoger dan in 2006.

Uit de cijfers blijkt dat akkerbouwbedrijven in de periode tussen 2011 en 2015 een veel hoger rendement hebben behaald dan melkveebedrijven. Maar de verschillen tussen de bedrijven is groot. Zo zijn er akkerbouwbedrijven met een rendement op eigen vermogen van meer dan 5,4% terwijl andere bedrijven een negatief rendement boekten van -0,4%.

(Bron foto: Shutterstock)