Nieuws

Steeds minder pesticiden in Vlaamse tuinen

Vlaamse tuinliefhebbers kiezen er steeds vaker om geen pesticiden te gebruiken bij het onderhoud van hun tuin. Alternatieven winnen aan populariteit, toch zijn er nog heel wat mensen die chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken, vooral mensen met een grote tuin.

Diverse Vlaamse instellingen zoals bedrijven, scholen en instellingen voor openbaar bestuur zetten zich al jaren in om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen bij het onderhoud van groen te beperken. Omdat particuliere tuinbezitters ook bestrijdingsmiddelen gebruiken, onderzocht de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) hoe zij hier over denken. Het rapport 'De Vlaamse tuin met of zonder pesticiden' laat zien dat particulieren steeds vaker kiezen voor een pesticidevrije oplossing in hun tuin.

Pesticidegebruik

Toch zijn er nog heel wat Vlamingen die bestrijdingsmiddelen gebruiken in de tuin. Iets meer dan de helft (53%) zegt nooit pesticiden te gebruiken. Opvallend is dat men bij een grote tuin, een tuin met een oppervlak van meer dan 1000m², 63% wel bestrijdingsmiddelen gebruikt. Ook grotere gezinnen zetten vaker pesticiden in, terwijl ze weten dat die middelen ook een risico voor kinderen kunnen opleveren.

Onkruidbestrijding

Als bestrijdingsmiddelen gebruikt worden, doen ze dat het vaakst voor onkruidbestrijding op oprit, terras, tuinpaadjes en patio's. De mensen laten zich bij de keuze van middelen vaak leiden door adviezen van experts. Ze zijn zich ook bewust van de mogelijke risico's voor mens en milieu. Toch past een een vijfde van hen geen persoonlijke beschermingsmiddelen toe.

Draagvlak

VVM peilde ook hoe de Vlamingen denken over het beleid van de overheid. Meer dan de helft (59%) is het eens met het pesticideverbod voor gemeenten, 16% is het oneens. Veel Vlamingen zijn zelfs voor een strengere regelgeving in beschermingszones voor drinkwater en op sportterreinen. En mensen zeggen weinig last te hebben van de 'vergroening' van de openbare ruimte. Het merendeel (79%) is dan ook tevreden over het onderhoud in de gemeente. De onderzoekers concluderen dat er een een goed draagvlak is om verder te evolueren naar een samenleving die minder pesticiden.

(Bron foto:Thinkstock)