Menu
Nieuws

Steeds vaker ledverlichting aan in Nederlandse kassen

Kas in de avond
Shutterstock
Glastuinders schakelen langzaam maar zeker over op ledverlichting voor belichte teelten. Voordelen zijn de besparing op energiekosten en het optimaal kunnen sturen van de gewassen. Ondernemers hikken aan tegen de hoge aanschafkosten en het ontbreken van succesvolle lichtrecepten voor elke teelt. Kleinschalig beginnen luidt het devies.