Nieuws

Steenmeel voor bodemverbetering

Steenmeel is een fijngemalen product dat een rol kan spelen bij de verbetering van de bodemvruchtbaarheid. In de landbouw is het nog vrij onbekend.

De onbekendheid van steenmeel zet de grootste rem op de ontwikkeling van dit product, zo is te lezen in de 'Handreiking steenmeel' van het Praktijknetwerk De Onderste Steen Boven. Toch is duidelijk dat het product interessante mogelijkheden biedt, concludeert dat netwerk. Ook vakblad BloembollenVisie besteedt aandacht aan dit nieuwe product in het artikel ‘Steenmeel vult mineralentekort bodem aan’. Biogeoloog Gino Smeulders legt in dat artikel uit waarom dit product waardevol is.

Kristalstructuur

Steenmeelproducten zijn fijngemalen natuurlijke gesteenten die met hun mineralen de bodem verrijken. De kristalstructuur zorgt voor een betere verbinding tussen organische stofdeeltjes. Het leidt tot een stabieler klei-humuscomplex, betoogt Smeulders, dat beter in staat is de uitwisseling van stoffen uit de plant en het bodemleven te stimuleren. Bovendien zorgt steenmeel, beter dan kunstmest, voor een betere vochthuishouding. Daarnaast levert steenmeel een gevarieerd aanbod aan nutriënten en sporenelementen.

Effect

In de Veenkoloniën zijn proeven gedaan met de toepassing van steenmeel om de bodemvruchbaarheid te bevorderen. Akkerbouwers hebben het product toegepast in een dosering van 5 tot 10 ton per hectare. Het effect meet je pas na enkele jaren.

Er zijn verschillende producten, zo is te lezen in de handreiking Steenmeel. Producten van vulkanische oorsprong zoals basalten en phanolieten, leveren realitef veel voedingsstoffen en sporenelementen. Het Praktijknetwerk De Onderste Steen Boven denkt dat toepassing van steenmeel perspectiefvol is.

(Bron foto: Pixabay)