Menu
Nieuws

Steenmeel voor heideherstel

Door verzuring en stikstofdepositie staat de biodiversiteit van het Nederlandse heidelandschap onder druk. Uit onderzoek blijkt dat steenmeel een manier is om de verzuring op te heffen.

false