Menu
Nieuws

Stelsel agrarisch natuurbeheer steeds concreter

Het stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) wordt steeds concreter. In een rapport staat in grote lijnen beschreven waarop de agrariër zich kan bezinnen gelet op staatssteun.

false

false

false

false

false

false

false

false

false

false

Links

(2)