Nieuws

Sterke uitbreiding Veluws heideschaap sperma in genenbank

Met 1500 nieuwe rietjes is de hoeveelheid opgeslagen materiaal van het Veluws Heideschaap in de genenbank met 40% gestegen.

Het Veluws heideschaap is één van de zeldzame heideschaaprassen in Nederland. De populatie bestaat uit 1300 ooien in 9 kuddes. Door het opslaan van sperma in de genenbank wordt het ras voor de toekomst veiliggesteld.

In overleg met de herders zijn aansluitend aan het dekseizoen rammen gekozen van 4 van de 9 kuddes. Dit heeft geresulteerd in een forse uitbreiding van de genenbankcollectie met 1500 rietjes. Dit is voor dit ras een uitbreiding van 40 %.

Het Veluws Heideschaap is een groot, lang en hoogbenig heideschaap zonder horens. Kenmerkend is de zijdeglanzende ramsneus en de lange bewolde staart. De kop is tot achter de oren onbewold. De vacht is wit, langharig, afhangend en draderig, zonder krulletjes en vrij grof. Op kop en poten komen soms voskleurige vlekjes voor.

In de genenbank worden zeldzame Nederlandse rassen landbouwhuisdieren veilig gesteld door middel van opslag van sperma of soms embryo’s. CGN (Centrum Genetische Bronnen, Nederland) ondersteunt en stimuleert zowel in situ (levend) als ex situ (diepgevroren) behoud van genetische diversiteit bij landbouwhuisdieren. In situ behoud van biodiversiteit is gericht op het toepassen van fokprogramma’s waarin de toename van de verwantschap en de inteelt zoveel mogelijk beperkt worden. Om de inteelt binnen het ras zo laag mogelijk te houden hebben de kuddes gekozen voor de methode van een rammencirkel.

Met het ex situ materiaal moet het mogelijk zijn het ras te kunnen reconstrueren in geval van calamiteiten. Een ras kan in de tijd veranderen (per ongeluk of door selectie). Om die reden is het verstandig om regelmatig de genenbank aan te vullen met nieuw sperma. In 2001 is het eerste sperma gewonnen, de voorlaatste actie voor dit ras was in 2007. CGN had 3800 rietjes van Veluws heideschaap in de genenbank en met de huidige actie zijn 1500 rietjes sperma toegevoegd.

Contact

CGN


(Bron foto: Lammert Niesing)