Menu
Nieuws

Stijgende ammoniakemissie uit landbouw

Sinds 1990 is de emissie van ammoniak uit dierlijke mest en kunstmest met tweederde gedaald, maar recente cijfers laten zien dat de ammoniakemissie weer stijgt. In 2014 bedroeg de totale ammoniakemissie 114,1 miljoen kilo, bijna 4 miljoen kilo meer dan in 2013.

false

Links

(6)