Nieuws

Stikstofgehaltes in blad meten met chlorofylmeters

Voor telers is het nuttig te weten wat het stikstofgehalte van het blad is. Je kunt bladanalyses in een laboratorium uitvoeren, maar chlorofylmeters blijken een goed alternatief voor dure en tijdrovende analyses.

Zijn er alternatieven om stikstofgehaltes in het blad te meten die je kunt gebruiken in plaats van tijdrovende en dure bladanalyses in het laboratorium? Zijn er meetapparaten die betrouwbare resultaten geven? Dat was de kernvraag van een driejarig onderzoeksproject. In dat project zijn verschillende apparaten en methoden getest op enkele gewassen waarbij je snel een veranderende stikstofbalans kunt waarnemen.

Chlorofylmeters

Uit het artikel 'Goede alternatieven voor minder gewasanalyses in labo: gewasanalyse' blijkt dat chlorofylmeters een goede indicatie geven van de stikstoftoestand. Ze kunnen telers helpen bij het ontdekken van mogelijke problemen voordat je het met het blote oog kunt zien.

Onnauwkeurig

Het artikel beschrijft de verschillende methoden die getest zijn. Sommige methodes vielen al snel af omdat ze omslachtig zijn of onnauwkeurig. Zo is er een greenindex app - een goedkope toepassing - waarmee je de kleur van het blad kunt meten, maar het blijkt in de praktijk lastig bladeren goed te positioneren. En zonlicht zorgt voor onnauwkeurigheid.

Stikstofgehalte

In het project zijn twee chlorofylmeters getest, de CCM-200 en atLeaf. Hoewel de getallen, die je op de meters afleest, van weinig betekenis zijn, geven ze een goede indicatie van het stikstofgehalte in het blad.

(Bron foto: Pixabay)