Menu
Nieuws

Stikstofproblematiek raakt drinkwaterbedrijven

De stikstofproblematiek raakt drinkwaterbedrijven op twee manieren. Als terreinbeheerder ondervinden ze de negatieve effecten van de stikstofdepositie, maar tegelijkertijd worden ze gehinderd in de bedrijfsvoering doordat vergunningen geweigerd worden vanwege stikstofuitstoot.

false

false

Links

(1)