Nieuws

Stimulans voor vroege weidegang en weidevogelbeheer

Melkveehouders die hun koeien al vroeg in de wei laten, krijgen een bonus. De maatregel is bedoeld om weidegang te stimuleren, maar zeker ook om weidevogels ongestoord te laten broeden.

Europees steunpakket

In september 2015 heeft de Europese Raad steun gegeven aan een pakket aan maatregelen voor de melkveehouderij en de varkenshouderij die te kampen hebben met grote marktproblemen. In dit pakket heeft de Europese Commissie in totaal €500 miljoen beschikbaar gesteld voor deze sectoren, die de marktsituatie in zijn geheel moeten verbeteren. Hiervan is op korte termijn €420 miljoen beschikbaar, die middels nationale enveloppen is verdeeld onder lidstaten. Nederland ontvangt hiervan bijna €30 miljoen voor de zuivelsector en de varkenshouderij. Met extra geld voor weidegang, weidevogelbeheer, betere milieuprestaties en de aanpak van dierziekten wordt ingezet op verdere verduurzaming van de melkveehouderij. In de varkenssector worden de extra middelen aangewend voor herstructurering en het verbeteren van de marktpositie van varkenshouders. Dit schrijft staatssecretaris Van Dam in een brief aan de Tweede Kamer.

Vroege weidegang en weidevogelbeheer

Voor het verduurzamen van de melkveehouderij komt extra geld beschikbaar. Voor het stimuleren van weidegang en weidevogelbeheer is in totaal €4 miljoen beschikbaar. Dit vindt plaats door het verstrekken van een vergoeding van maximaal € 750,- per melkveehouder, die zijn koeien volledig weidt, onder de volgende voorwaarden:

  • Weidegang wordt toegepast vóór het maaien van de eerste snede gras (circa 15 april 2016). Door half april de koeien al in de wei te laten (en het land niet te maaien) kunnen weidevogels, zoals de grutto, veilig en ongestoord broeden;
  • Deelnemende melkveehouders doen mee in een kennisproject, gezamenlijk opgezet door de Duurzame zuivelketen, ZuivelNL, en NGO’s zoals de Vogelbescherming. In dit project delen de melkveehouders hun ervaringen om andere boeren te helpen ook aan vroege weidegang en bescherming van weidevogels te gaan doen.

De melkveehouders kunnen ook steun krijgen als ze hun weidevogelvriendelijke zuivelproducten als onderscheidende producten op de markt brengen.

(Bron foto: Jonge grutto_Wikimedia)