Nieuws

Stimuleren natuurbezoek met taxi’s en schatten

Schatzoeken in de natuur met je gsm, sparen voor natuurarrangementen en een natuurtaxi: drie businessconcepten voor de natuursector, uitgewerkt in opdracht van InnovatieNetwerk.

In het rapport Nieuwe businessconcepten voor de natuur worden nog tal van andere concepten genoemd die inspiratie kunnen bieden aan de natuursector, maar voornoemde concepten sprongen eruit en zijn uitgebreid uitgewerkt.

Zo kunnen ze zowel voor de ondernemer/producent als voor de gehele sector interessant zijn. Zie bijvoorbeeld pagina 9 van het rapport waarin alle ideeën, geopperd door creatieve bureaus, in een matrix zijn geplaatst. Veel van de ideeën bleken al te bestaan, of moeilijk haalbaar te zijn. Uit de uitwerking van de 3 meest interessante ideeën volgens InnovatieNetwerk, blijkt dat 'haalbaarheid' nooit vanzelfsprekend is.

Spaarprogramma

Betreffende haalbaarheid is het spaarprogramma mogelijk het snelst gerealiseerd, ook met het oog op financiën. Uitjes in de natuur worden aangeboden op plekken waar de de doelgroep vaak komt, zoals in de supermarkt. Daarnaast heeft het sparen voor korting op uitjes de laatste jaren een vlucht genomen. De onderzoekers melden dat het zinnig is het gesprek met natuurorganisaties in de sector aan te gaan om te bekijken op welke manier een mooi aanbod voor campagnes te maken is. Belangrijk is dat ze niet eenmalig zijn en niet te goedkoop zijn. De korting moet interessant zijn.

Schatzoeken

Betreffende het concept schatzoeken in de natuur wordt opgemerkt dat de initiële investering nogal fors gaat zijn, onder meer omdat Nederlanders de grootste groep afnemers van gratis spellen zijn. Daarnaast moet het spel gespeeld worden met een mobiele telefoon in een natuurgebied: 'er zal dus een goed internetbereik moeten zijn in de betreffende speelgebieden, hetzij via de bestaande providers, hetzij door het bieden van een wifiverbinding'. En zo zijn er nog wat haken en ogen, maar – aldus de schrijvers van het rapport: 'dat neemt niet weg dat een game een prima middel kan zijn om nieuwe doelgroepen te binden aan natuur'.

Natuurtaxi

Om de natuurtaxi lucratief te maken is het belangrijk om te kunnen concurreren met bestaande taxiconcepten. 'De belangrijkste conclusie bij de uitwerking van dit concept was dat de uitvoering eigenlijk alleen mogelijk is als de kosten van personeel (chauffeur) en auto tot een minimum worden teruggebracht'. De auteurs vragen zich af of dit taxiconcept, zuiver en alleen voor een behoefte om de natuur in te gaan, een haalbare kaart is. Mogelijk is een partnerschap met bestaande vervoersconcepten beter dan ermee concurreren. Natuurorganisaties hebben wel behoefte aan logistieke ondersteuning.

Marktkennis andere sectoren

In het rapport worden voorbeelden genoemd van vergelijkbare concepten, zoals vervoersconcepten voor buitenschoolse opvang om kinderen naar een natuurgebied te brengen, van de markt van spaarpunten- en kortingsacties en games. Het bestuderen van het rapport geeft een goede kijk op genoemde marktsectoren (taxiconcepten, games en spaar-/kortingsacties).

Het rapport is de derde in de reeks waarin InnovatieNetwerk op zoek gaat naar kansen voor de natuursector, met het doel om met andere sectoren nieuwe doelgroepen te bereiken. Het eerste rapport in deze reeks was de SWOT-analyse van de natuursector, gevolgd door het rapport Inspiratie voor de natuursector (nieuwe inzichten op basis van een inkijkje in andere sectoren).


(Bron foto: Thinkstock)