Menu
Nieuws

Stop de vervlakking van het landschap

Kleine landschapselementen, die een belangrijke graadmeter zijn voor de staat van het landschap, staan onder druk. Wil je de vervlakking van het landschap stoppen dan is integrale aanpak nodig.

false

Publicaties

(5)