Nieuws

Streekeigen rassen deel van de cultuur en identiteit van een regio

Verreweg de meeste landschappen in Nederland zijn cultuurlandschappen met een lange of minder lange geschiedenis en een streekeigen identiteit. Diverse zeldzame dieren, planten en bomenrassen vormen een groot deel van de identiteit.

De verschillende typen vee ontstonden doordat de dieren zich aanpasten aan de leefomstandigheden, het klimaat, grondsoort en vegetatie of aan de eisen van de houders. Dit zorgde voor een grote biodiversiteit onder het vee. Dus niet alleen de oorspronkelijke typen (later rassen genoemd) maar ook de diversiteit ervan behoren tot ons cultureel erfgoed. Ook omgekeerd zijn deze landschappen vaak ontstaan door begrazing met die oorspronkelijke streekeigen rassen. Die landschappen en die rassen beïnvloeden elkaar en horen bij elkaar, zoals het Veluws heideschaap op de Veluwe.

De rassen en het landschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor keuzes in begrazingsprojecten, maar ook voor een invulling van een weide, een landgoed of een buitenplaats is het van belang dieren te zoeken die passen in het landschap. Meestal wordt bij de bespreking van rassen verteld waar ze vandaan komen. Maar hoe te kiezen voor streekeigen rassen als je uitgaat van een bepaald gebied, zoals de Veluwe of Groningen? Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) maakte in dit kader een achtergrondartikel over de provincies in Nederland en de rassen die daar thuishoren. Dat kan helpen bij de keuze voor streekeigen rassen.

Contact

SZH


(Bron foto: Kor Oldenbroek)