Nieuws

Strengere eisen nodig voor welzijn circusdieren

Wilde dieren in het circus zijn in het algemeen gezond, maar het welzijn laat in een aantal gevallen te wensen over.

Twee rapporten over circusdieren

Als een wild dier uit het circus gemakkelijk terug te plaatsen is naar een meer natuurlijke omgeving, dan zou dat moeten gebeuren. Dit blijkt uit twee rapportages van onderzoeken die zijn uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV: 'De intrinsieke waarde van dieren in performance-praktijken' door de Universiteit van Groningen (RUG) en de Wageningen Universiteit (WUR), en het onderzoek 'Welzijn van dieren in reizende circussen in Nederland' door de WUR.

Welzijn olifant vraagt meeste aandacht

De onderzoekers concluderen dat er sprake is van een bepaalde mate van aantasting van het welzijn van de dieren, waarbij de situatie van de olifant de meeste aandacht vraagt. De problemen doen zich vooral voor op het gebied van de verzorging van de dieren en de kennis bij de verzorgers over gezondheid en preventie. Voor de olifant hangt de aantasting van het welzijn samen met het gebrek aan afleiding, te beperkte bewegingsvrijheid en een suboptimaal rantsoen. Het optreden van de dieren tijdens de voorstellingen blijkt het welzijn van de dieren niet noemenswaardig aan te tasten.

Huidige regels onvoldoende

Op dit moment zijn verschillende soorten regelingen van toepassing op het welzijn van circusdieren: de gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de flora en faunawet, de transportverordening en de habitatrichtlijn. Uit de twee rapporten blijkt dat deze regels onvoldoende zijn om het welzijn van circusdieren te garanderen. Daarom kiest minister Verburg voor nieuwe regels op het gebied van verzorging en huisvesting van circusdieren en worden er hogere eisen gesteld aan de kennis van de verzorgers op het gebied van diergezondheid en verzorging. Ook gaat de minister in internationaal verband bespreken of het mogelijk is uit het wild gehaalde dieren in circussen te verbieden. Dit zal niet gaan gelden voor de huidige circusdieren die uit het wild afkomstig zijn. Overigens is het met de Cites-regelgeving, die de internationale handel in bedreigde dieren reguleert, nu al vrijwel onmogelijk om bepaalde dieren zoals tijgers en olifanten uit het wild te halen.


(Bron foto: Wikimedia)