Nieuws

Strengere regels middelen: wat vindt de kweker?

Hoe beziet de kleinere boomkweker de aangescherpte regels rondom bestrijdingsmiddelen voor gewassen? Brengt het nieuwe en voorgenomen beleid hem in gevaar of brengt vergroening van middelen ook goeds?

De meningen, zo blijkt uit drie interviews met boomkwekers door Boom in Business (Strengere regelgeving gewasbescherming: onvermijdelijk of onnodig kwaad?) lopen uiteen. Waar de een denkt dat de regels niet specifiek gevaar opleveren voor de kleine kweker -ook ‘de groteren’ zullen in de problemen komen- denkt de ander dat het integreren van nieuwe regels vooral een grote impact heeft op kleinere kwekers.

Puzzelen, plannen, problemen

Alle drie de geïnterviewden geven hoe dan ook aan dat het werk lastiger is geworden. Maar waar de een het vooral een kwestie van wat meer gepuzzel en geplan noemt, spreekt de ander van ‘problemen’: door minder breed inzetbare middelen zegt hij meer te moeten spuiten. En de derde noemt het economisch niet haalbaar om een duurzaam geteeld product te kweken als precies zou moeten worden gewerkt volgens de laatste etiketwijzigingen.

De boomkwekers geven verder hun mening (in het algemeen) over het voornemen van de betreffende staatssecretaris om te willen inzetten op ‘vergroening van gewasbeschermingsmiddelen’, laten weten wat zij zouden doen als zij het voor het zeggen hadden in de politiek en hoe het is gesteld met hun vertrouwen betreffende alternatieven.

Negatieve beeldvorming

Een kweker geen vertrouwen in alternatieven. Ook hij voorspelt meer bespuitingen met minder effectieve middelen, met als gevolg: negatieve beeldvorming. ‘Ook als de kweker met compleet biologische middelen aan het spuiten is, blijft het in de ogen van de burger een ‘gifspuit’.’

Op dit vlak, spuittechniek, wordt dan ook ingezet door de industrie. Zie onder meer het artikel Innovatieve milieuvriendelijke technieken, weliswaar voor de akkerbouw, maar ook daar speelt ‘stofreductie’ een grote rol – onder meer met behulp van coating. Hoewel dat laatste inmiddels ook omstreden is (zie: Europese Academies van Wetenschappen waarschuwen voor de consequenties van het gebruik van neonicotinoïden en het Groen Kennisnet-bericht daarover: Neonicotinoïden schadelijker dan gedacht).


Bron foto: Thinkstock