Menu
Nieuws

Strengere regels om aantal stalbranden en dierlijke slachtoffers te verminderen

Landbouwminister Schouten stelt een pakket aan maatregelen voor om het aantal stalbranden en dierlijke slachtoffers in Nederland terug te dringen. De meeste dierlijke slachtoffers vallen, voor zover de oorzaak bekend is, bij branden veroorzaakt door gebrekkige elektra. Daarom worden jaarlijkse visuele keuringen van elektra voor álle stallen verplicht.

Publicaties

(9)

Links

(5)
Stalbranden, webpagina, Onderzoeksraad voor Veiligheid, 2021 Nieuw actieplan moet brandveiligheid bestaande stallen verbeteren, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, augustus 2018 Meer stalbranden, ondanks strengere regels en actieplan, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, augustus 2017 Eisen aan brandveiligheid stallen, nieuwsbericht DWW, januari 2013 Brand in veestallen, preventie cruciaal, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, maart 2011