Nieuws

Strengere regels voor spuitdoppen

Om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te beperken geldt met ingang van 2020 als eis dat spuitdoppen minimaal 75% drifteductie geven. Maar beperken van erfemissie is minstens zo zinvol.

Met ingang van januari 2020 is de regelgeving rondom het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen strenger geworden. Telers moeten nu op het hele perceel spuitdoppen gebruiken die minimaal 75% driftreductie geven. In een artikel in vakblad Gewasbescherming gaat Erno Bouma in op de veranderingen. Wat zijn de eisen? En wat betekent het voor de effectiviteit van een bespuiting?

Oppervlaktewater

De strengere eisen zijn nodig omdat de kwaliteit van het oppervlaktewater nog steeds onder druk staat. In het oppervlaktewater worden al jaren actieve stoffen van medicijnresten en gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. De overschrijdingen door gewasbeschermingsmiddelen komen vooral voor in gebieden met glastuinbouw, bloembollen, fruitteelt en sommige gewassen in de open teelt. De werkzame stoffen van die middelen komen in het oppervlaktewater door druppeldrift (10%), door af- of uitspoeling rondom het perceel (35%) en door afspoeling van het erf (55%). Hoewel druppeldrift een beperkte bijdrage levert aan die verontreiniging, is de wetgeving sterk gericht op drifreductie van die spuitdoppen.

Tot begin 2019 gold de eis dat de landbouw driftreducerende doppen moest gebruiken die minimaal 50% driftreductie gaven. Daaraan gekoppeld was de verplichting om bij een lage druk (1-2 bar) te spuiten zodat druppels niet te klein werden. Welke doppen gebruikt mochten worden, kon je vinden in de DRD-lijst (Drift Reducerende Doppenlijst). In de praktijk bleek dat er toch vaak met een hogere druk gespoten werd. Telers denken soms dat een te grove druppel minder effectief is. De lage druk werd met name gebruikt in de zone langs een watervoerende sloot.

Driftreductie

Om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen sterker te beperken is de regelgeving aangepast. Met ingang van 2017 werd de eis voor het driftreductiepercentage verhoogd werd naar 75% voor het gehele perceel. En drukregistratie werd verplicht gesteld voor alle spuitmachines vanaf 1 januari 2019, met een overgangsperiode van 1 jaar.

Vanaf 1 januari 2020 gelden de volgende eisen: spuitdoppen moeten minimaal 75% driftreductie geven bij een spuitdruk van 2 tot 3 bar. Ze moeten zijn opgenomen in de vernieuwde DRD-lijst. In dit geval is drukregistratie verplicht. Bij spuitdoppen die minimaal 75% driftarm zijn bij een spuitdruk van meer dan 3 bar is drukregistratie niet verplicht. Ook andere driftreducerende technieken zijn toegestaan: zoals een veldspuit die uitgerust is met een sleepdoektechniek, een veldspuit met een verlaagde boomhoogte of een veldspuit met luchtondersteuning.

Erfemissie

In de praktijk bestaat angst dat de grove druppels waarmee nu gespoten moet worden niet effectief genoeg zijn qua werking. Maar dat valt - op een enkele uitzondering na - mee, zo legt Bouma uit in het artikel. Toch vindt hij het vreemd dat zo zwaar wordt ingezet op handhaving van het onderdeel druppeldrift. De bijdrage daarvan aan de verontreiniging is zo'n 10% van de totale emissie.

Het zou logischer zijn om de andere emissiewegen ook in dezelfde mate aandacht te geven. Zo zou voorkomen moeten worden dat afwateringsgreppels direct afwateren naar de sloot. Beter zou zijn die aan te sluiten op een lagunegreppel die parallel aan de sloot ligt. Daarnaast is het zinvol dat agarariërs meer aandacht besteden aan erfemissie door gebruik te maken van een erfemissiescan.

(Bron foto: Shutterstock)

Publicaties

(6)