Menu
Nieuws

Stressreactie bij planten door elektromagnetische straling

Planten laten bij blootstelling aan elektromagnetische velden een stressreactie zien. Door het groeiend gebruik van mobiele telefoons, wifi en draadloze apparatuur neemt ook de elektromagnetische straling in de kas toe. Straks komt daar 5G bij. Wat betekent dat voor kasteelten?

false

false