Nieuws

Stressreactie bij planten door elektromagnetische straling

Planten laten bij blootstelling aan elektromagnetische velden een stressreactie zien. Door het groeiend gebruik van mobiele telefoons, wifi en draadloze apparatuur neemt ook de elektromagnetische straling in de kas toe. Straks komt daar 5G bij. Wat betekent dat voor kasteelten?

De groei van planten wordt beïnvloed door omgevingsfactoren als licht, temperatuur, luchtvochtigheid en CO₂-gehalte. Planten reageren op veranderingen in die factoren. De hoogfrequente elektromagnetische straling van antennes, draadloze apparaten, mobiele telefoons of wifi is een nieuwe factor. Vanwege bezorgdheid over het effect van die elektromagnetische straling is al veel onderzoek uitgevoerd bij mensen, dieren en planten. De resultaten van die onderzoeken zijn niet eenduidig en soms zelfs tegenstrijdig. In een artikel gaat vakblad Onder Glas in op het effect van die straling op planten.

Stressreactie

Omdat planten stil staan ten opzichte van het elektromagnetisch veld, en omdat ze een groot blootstellingoppervlak hebben ten opzichte van hun inhoud, kun je die effecten mogelijk wat duidelijker vaststellen. Er zijn verschillende onderzoeken geweest bij planten. De resultaten zijn soms lastig te vergelijken, maar duidelijk is dat planten als gevolg van die verschillende soorten straling een stressreactie laten zien. De hoeveelheid vrije radicalen neemt toe en bepaalde stressgenen worden geactiveerd, waardoor enzymactiviteit toeneemt. En die reacties zie je terug in de hele plant.

Groeiremming

Het gevolg is dat je bij planten groeiremming ziet: het kiempercentage van radijsplantjes die in aanraking kwamen met magnetronstraling was lager, sojabonen groeiden minder snel bij blootstelling aan GSM-straling en rozenstekken reageerden ook op elektromagnetische straling. Duidelijk is dat planten reageren op elektromagnetische straling.

De vraag is of je dat ook terugziet in kasteelten. In een teelt die door sensoren wordt aangestuurd, kun je komen tot een vorm van precisieteelt. Maar als die apparaten ook de groei van de planten verstoren, bereik je een averechts effect. Toch geven de resultaten van alle onderzoeken nu nog te weinig houvast om iets te kunnen zeggen over het effect op kasplanten.

(Bron foto: J Garget via Pixabay)