Nieuws

Strijd tegen duizendknoop op ruim 100 locaties

Japanse duizendknoop verspreidt zich zeer snel en dreigt overige vegatie te overgroeien en verdringen. Vorig jaar is gestart met een landelijke praktijkproef op meer dan 100 plekken met uiteenlopende bestrijdingsmethoden: van glyfosaatbehandeling tot maaien.

Het experiment heeft een doorlooptijd van 4 groeiseizoenen voor alle methoden. Werpt een methode eerder vruchten af, dan hoeft het experiment ter plekke mogelijk niet te worden voortgezet. Aan het experiment werken meer dan 25 terreinbeheerders samen met Stichting Probos.

Bestrijdingsmethoden

De bestrijdingsmethoden zijn geselecteerd op basis van eerder onderzoek. Welke methoden op hoeveel locaties worden toegepast, is terug te vinden op de website Bestrijdingduizendknoop!. Per methode wordt uitgelegd wat de werkwijze is.

De toegepaste methoden zijn: begrazing (2 locaties), afgraven (2 locaties), bladbehandeling met ultima (13 locaties), injecteren met glyfosaat (14 locaties), stobbenbehandeling met glyfosaat (11 locaties), bladbehandeling met glyfosaat (13 locaties), intensief maaibeheer (39 locaties) en afdekken van de groeiplaats (8 locaties).

Duizendknoop

De plant, zo is te lezen op de website Bestrijdingduizendknoop!, heeft het vermogen zich te vestigen op een ‘zeer uitgebreid scala aan bodemtypes en binnen diverse leefmilieus’. Daarnaast kan de soort zich zeer snel vegetatief uitbreiden, loopt deze vroeg uit, kent zij een snelle lengtegroei en vormt zij een nagenoeg gesloten bladerdek.

Duizendknoop kan zodoende, vooral als deze zich ‘binnendringt in biotopen op beek- en rivieroevers’ een nadelig effect hebben op de inheemse vegetatie. De Japanse Duizendknoop is een exoot: de plant staat op de lijst van 100 meest invasieve soorten van het IUCN en DAISIE. De soort had eerder ook al de belangstelling van Probos. Samen met andere invasieve exoten, zoals de reuzenbalsemien en de Amerikaanse vogelskers, speelde zij de hoofdrol in het rapport 'De bestrijding van invasieve uitheemse plantensoorten' (2011).

Economische schade

Behalve schade aan de natuur kan de soort economische schade veroorzaken. Op de website Bestrijdingduizendknoop! wordt in dit verband het wegconcurreren van grasvegetatie –belangrijk voor vastlegging grond- op dijken en taluds genoemd.

In Vakblad Natuur Bos Landschap (‘Landelijke praktijkproef bestrijding ‘Japanse’ duizendknoop van start’) is te lezen dat de plant ook gemakkelijk door zwakke plekken in asfalt, beton of metselwerk heen groeit. In het blad wordt verder stilgestaan bij de proef en de locaties waar de proeven worden gehouden.

Naast voornoemde website en het vakbladartikel, is ook in de presentatie ‘Praktijkproef bestrijding Duizendknoop’ –gehouden tijdens de startbijeenkomst in september 2013- meer te lezen over bijvoorbeeld de opzet van de proef, betrokken partijen en het voorkomen van duizendknoop in Nederland.