Nieuws

Stripboek ‘Bean me up’ zet veldboon in het zonnetje

plant met veldbonen - Jean Weber via flickr
Bron foto: Jean Weber, flickr (CC BY 2.0 DEED)
Samenvatting
  • Onderwerp
    veldbonen, eiwittransitie
  • Interessant voor
    akkerbouwers, tuinders, docenten, productontwikkelaars voeding
Bekijk de bronnen
De veldboon heeft potentie. Tot dit inzicht kwamen studenten, onderzoekers en het bedrijfsleven binnen het project ‘Bean me up’. De resultaten van dit project zijn terug te vinden in het stripboek Bean me up! De kracht van de veldboon!

In het stripboek Bean me up! De kracht van de veldboon! komt de lezer meer te weten over de kansen, het nut en de noodzaak van het verbouwen en verwerken van veldbonen in Nederland. Vragen zoals ‘Kan de Nederlandse veldboon als eiwitbron de soja uit verre landen vervangen?’, ‘Is de Nederlandse veldboon geschikt om te verwerken in voedingsmiddelen?’ en ‘Waarom moeten we slimmer omgaan met de aarde?’ komen aan bod.

Het digitale stripboek is speciaal ontwikkeld voor toekomstbewuste jongeren. Het bevat naast strips ook infographics en interviews met studenten en de initiatiefnemers van het project.