Nieuws

Strokenteelt: minder mest, wel Roundup nodig

'Een geschenk', zo noemt de landbouwvoorlichter van de Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen strokenteelt. Je zou met de helft minder mest toekunnen, maar Roundup is volgens hem wel nodig.

Dat is althans de ervaring net over de grens, onder meer aan de hand van een proef en onderzoek op zandgrond. De Duitse landbouwvoorlichter van genoemde deelstaat, Ludgar Laurenz, deelt in het artikel 'Striptill is een geschenk' zijn ervaringen en kennis met lezers van LandbouwMechanisatie. Hij vertelt dat maïs beter groeit als het in de rij wordt bemest, zeker als gebruik wordt gemaakt van een middel dat stikstof omzet in het voor de plant gemakkelijk opneembare ammoniumstikstof. Dit middel voorkomt dat het als moeilijk opneembare nitraat in de bodem blijft.

Striptill-machines

Verder vertelt Laurenz hoe diep de mest in de grond moet worden aangebracht en aan welke voorwaarden de (striptill-)machines moeten voldoen. In een eerder artikel besteedde LandbouwMechanisatie ook aandacht aan strokenteelt, met de nadruk op de verschillende landbouwmachines die hiervoor nodig zijn, namelijk een strokencultivator, een strokenbemester en strokenzaaimachine. In dit artikel, Telen op stroken, wordt ook gesteld dat de opkomst van rtk-gps-systemen de strokenteelt nog interessanter maken.

Zand versus klei op veen

Wat de invloed van de strokenteelt op het gewas is, zoals op de wortels van maïs, wordt verder uitgelegd door de Duitse landbouwvoorlichter die in LandbouwMechanisatie ook stilstaat bij het voorkomen van zoutschade en de ervaringen op verschillende gronden. Hij stelt dat zandgrond de beste effecten geeft. Ook in Nederland is onderzoek verricht naar de effecten van strokenteelt op maïs en niet alleen op zandgrond, maar ook op zeeklei, veen en klei op veen. In een artikel over dit onderzoek wordt gesteld: 'Opvallend is dat klei op veen duidelijk hogere opbrengsten haalde dan de andere locaties'.

Sparen bodemleven

Verder zou uit het Nederlandse onderzoek blijken dat op de meest voorkomende grondsoorten in Nederland 'met de strokenteelt vergelijkbare maïsopbrengsten worden gehaald ten opzichte van ploegen'. Vooral andere aspecten zouden van belang zijn bij het kiezen voor strokenteelt, zoals 'een eerste snede gras, een probleemloze oogst, het kostenplaatje en het behoud van bodemleven en organische stof' (zie Strokenteelt mais: meer organische stof en beter bodemleven).

Vooral het sparen van bodemleven wordt benadrukt als voornaam voordeel in de meeste artikelen over strokenteelt. In LandbouwMechanisatie worden daarnaast, behalve uitsparen mest, nog voordelen genoemd als: voorkomen van erosie en een betere ontwikkeling van de maïsplant (vooral in de breedte).


(Bron foto: Pixabay)