Menu
Nieuws

Strokenteelt tegen erosie

De strokenteelt of striptill in maïs is in opkomst. Deze aanpak, waarbij je beperkte bodembewerking uitvoert, spaart het bodemleven, zorgt voor behoud van het organisch stofgehalte en voorkomt erosie. Een oplossing voor Vlaamse maïstelers.

false