Nieuws

Strokenteelt voor een weerbaar gewas

Door gewassen in stroken te telen kun je de ziektedruk verminderen. Bovendien is strokenteelt goed voor de bodemdiversiteit. Een video van Kennisonline laat zien dat strokenteelt perspectief biedt.

Door gewassen in grote aaneengesloten oppervlakten te telen, maak je ze kwetsbaar voor ziekten of plagen. Teelt je gewassen in stroken naast elkaar, dan is er meer biodiversiteit en kunnen ziektes zich minder snel verspreiden. Met die gedachte wordt op een proefbedrijf in Fevoland een meerjarig onderzoek uitgevoerd. In een video van KennisOnline laten onderzoekers zien dat strokenteelt bijdraagt aan meer diversiteit. zo kun je een robuust plantaardig productiesysteem ontwikkelen.

Bodem

Onderzoeker Dirk van Apeldoorn benadrukt dat die teelt in stroken niet alleen voor meer diversiteit op het land zorgt, maar ook dat het beter is voor de bodem. De bodem wordt minder verdicht. En wanneer het ene gewas geoogst wordt, is er altijd nog een ander gewas over zodat de bodem nooit lang kaal is. Op het biologisch landbouwbedrijf Erf Flevoland, waar een deel van de praktijkproeven wordt uitgevoerd, worden gewassen bovendien afgewisseld met bloemstroken. Op deze manier ontstaat een ‘robuust weerbaar’ landbouwsysteem.

(Bron foto: ERF BV)