Nieuws

Struviet als fosfaatvervanger uit aardappelindustrie

Struviet, een restproduct van de aardappelverwerkende industrie, kun je inzetten als alternatief voor fosfaatbemesting met kunstmest. Het bespaart CO2 en energie. Maar vermarkting is een aandachtspunt.

Struviet is een fosfaatrijk mineraal dat je kunt winnen uit afvalstoffen: uit rioolwater, urine of uit het fosfaatrijke blancheerwater dat vrijkomt bij de verwerking van aardappelen. Wanneer je die meststof als restproduct van de aardappelverwerkende industrie weer toepast in de teelt van aardappelen, sluit je de kringloop. Zo kun je een bijdrage leveren aan de circulaire economie, is de gedachte. Bedrijven in de aardappelverwerkende industrie produceren nu al struviet: Aviko zo'n 1000 ton per jaar. LambWeston/Meijer (LWM) wil 2000 ton produceren.

Meststof

Struviet wordt nu nog niet veel ingezet als kunstmeststof. In opdacht van de overheid verkenden onderzoekers van CE Delft en Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) in samenwerking met de VAVI (Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie) de mogelijkheden van struviet. Welke kennis is beschikbaar? Wat is de samenstelling? Hoe werkt het als meststof? En wat is de marktpositie? Het rapport 'Potentie struviet voor Nederlandse landbouw' laat zien dat er mogelijkheden zijn.

Energiebesparing

Het fosfaatrijke blancheerwater zou je ook direct op het land kunnen gebruiken, maar dat mag niet meer sinds de invoering van het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen (BOOM) in 1993. Sindsdien gebruiken boeren kunstmest en organische mest. Struviet kun je wel inzetten. Het heeft in vergelijking met kunstmest voordelen.

Het werkt langzamer, bevat meer organische stof en minder zouten. Struviet uit de aardappelverwerkende industrie is bovendien zuiverder dan struviet dat afkomstig is uit de rioolwaterzuivering. Het bevat geen residuen van geneesmiddelen. Door struviet in te zetten zou de aardappelverwerkende industrie een flinke CO2- en energiebesparing leveren: 1,5 kg CO2-equivalenten per kilo struviet, en een energiebesparing van 32,54MJ/kg.

Markt

Een probleem is de marktacceptatie. De trage werking lijkt acceptatie in de weg te staan. Bovendien is er al een fosfaatoverschot waardoor de marktpositie niet goed is. En de kostprijs ligt relatief hoog. Een aanbeveling is te werken aan de marktacceptatie in specifieke marktgebieden. Struviet is vooral geschikt voor biologische teelten, de tuinbouw en sierteelt, zo meldt het rapport. Ook gebruik op golfbanen en voetbalvelden is kansrijk.

(Bron foto: Shutterstock)