Menu
Nieuws

Struviet als fosfaatvervanger uit aardappelindustrie

Struviet, een restproduct van de aardappelverwerkende industrie, kun je inzetten als alternatief voor fosfaatbemesting met kunstmest. Het bespaart CO2 en energie. Maar vermarkting is een aandachtspunt.

false