Nieuws

Studenten AOC Oost telen vezelhennep

De Kenniswerkplaats Achterhoek heeft een akkerbouwer bereid gevonden om op zijn land vezelhennep te verbouwen en de teelt uit te laten voeren door de studenten loonwerk van AOC Oost uit Doetinchem.

In dit project komen studenten in aanraking met een nieuw gewas en vragen als: hoe moet dit met zaaien, zaaibedbereiding, wat voor meststoffen heeft dit gewas nodig? Maar ook: hoe kunnen we dit oogsten en waar kunnen we zo’n nieuw gewas afzetten?

In het filmpje hieronder zie je de studenten aan de slag. Op het eind zie je de studenten in het vezelhennep gewas staan, wat dan 1 maand oud is. Deze vezelhennep zal gebruikt worden als structuurbron voor veevoer. In de toekomst proberen we zeker afzet te vinden met een hoogwaardiger einddoel.

De teelt

Op 22 april hebben de studenten loonwerk de vezelhennep gezaaid. Diezelfde dag is er kunstmest toegediend met behulp van een kunstmeststrooier die  gebruik maakt van gps techniek, zodat er heel precies gezaaid kan worden met nauwelijks overlap. Dit betekent dat overal de juiste hoeveelheid kunstmest gestrooid wordt.

De vezelhennep wordt in dezelfde periode gezaaid als een maisgewas, eind april begin mei. Het is een stikstofbehoeftig gewas wat wel een 50 m³ organische (rundvee) mest kan gebruiken.  Daarnaast is een bemesting gewenst met een anorganische meststof waarbij nog een 75 kg zuivere stikstof wordt gegeven voor de begin groei.

Bij het zaaien van de hennep is gebruik gemaakt van een  pneumatische pijpenzaaimachine in combinatie met een rotorkopeg (demomachine). De zaaidiepte is 2 a 3 centimeter, waarbij circa 35 kg per hectare gezaaid is. Door de snelle begin groei heeft onkruid geen kans om aan te slaan en is geen onkruidbestrijding nodig.

Green Deal Natuurvezels

Dit voorjaar is er door diverse partijen een Green Deal Natuurvezels getekend met als doel de teelt en verwerking van vezelhennep een nieuwe impuls te geven. Bij hennepteelt wordt vaak gedacht aan marihuana, vezelhennep is echter absoluut ongeschikt om softdrugs van te maken. (Het thc gehalte is een factor 50 lager dan van marihuana.)

Vezelhennep kan verwerkt worden tot hele diverse producten, te denken valt aan:

Hoogwaardige vezel  voor auto-, vliegtuig-, textiel- en papierindustrie, bouwstenen en plaatmateriaal met hoge isolatiewaarde en volledig recyclebaar voor de bouwsector, inhoudsstoffen voor farmacie en cosmetica, gedroogd blad en zaad als eiwithoudend veevoer en gehele-plantsilage als structuurbron voor melkvee. Het schijnt zelfs dat de vezels uit hennep gebruikt kunnen worden om grootschalige opslag van elektra in batterijen mogelijk te maken.

Kortom, vezelhennep heeft alles in zich om het vierde gewas van Nederland te worden. Het is daarnaast een relatief eenvoudige teelt waarbij geen chemische onkruidbestrijding hoeft te worden toegepast. Vezelhennep groeit zo snel, dat het onkruid geen kans heeft.

Contact

naam, organisatie, email adres

(Bron foto: AOC Oost)