Nieuws

Studenten die denken dat sport gezond is, zijn ook gezonder

Studenten die geloven dat weinig sporten een oorzaak van obesitas is, zijn meer met sport bezig en hebben ook een lagere bmi. Maar opleidingsniveau speelt ook een rol. Mensen met een lager opleidingsniveau die daar niet in geloven, zijn vaak dikker dan studenten met een hoger opleidingsniveau.

Overgewicht en obesitas zijn een groeiend probleem. Het percentage te dikke mensen groeit, schrijft de Wageningse student Tom Krüger in de inleiding van zijn studentenverslag. Met name op jongere leeftijd kan overgewicht gevaarlijk zijn. Mensen die op jonge leeftijd al relatief zwaar zijn, kunnen op latere leeftijd te maken krijgen gezondheidsklachten als gevolg van overgewicht. Het is dus belangrijk dat jongeren zich bewust worden van de risico's van overgewicht. Daarvoor zijn in Nederland al verschillende initiatieven genomen.

Ondanks die inspanningen blijft het percentage jongeren met overgewicht stijgen. Krüger verdiept zich in zijn het verslag 'Lekentheorieën: overtuiging van mensen over de belangrijkste oorzaken van gewichtstoename' op achterliggende oorzaken van die gewichtstoename. Wat zorgt dat jongeren gezonder gaan eten?

Lekentheorieën

Hij heeft zich met name verdiept in lekentheoriën: een niet-wetenschappelijk geheel van denkbeelden en verklaringen van niet-deskundigen over zaken die ze ervaren of waarnemen. Als het om oorzaken van overgewicht gaat, onderscheidt hij twee soorten lekentheorieën. Zo zijn er mensen die denken dat een gebrek aan sport de voornaamste oorzaak is van overgewicht en obesitas, terwijl anderen juist denkend at een slecht dieet de voornaamste oorzaak is. Uit onderzoek bleek dat de eerste groep vaker overgewicht hadden dan de tweede groep. Hij wilde weten hoe dat bij jongeren zit en voerde een onderzoek uit onder mbo- en universitaire studenten.

Opleidingsniveau

Uit dat onderzoek bleek dat het toch anders zit. Studenten die geloven dat te weinig sport de hoofdzaak van overgewicht is, zijn meer met sport bezig, hebben een gezondere levensstijl en hebben minder overgwicht. Bovendien vinden ze een gezond schoolbeleid belangrijk. Maar niet alleen die lekentheorie is van belang, opleidingsniveau speelt ook een rol.

Laagopgeleide studenten die aangaven dat ze niet geloofden dat sport de hoofdoorzaak van overgewicht was, hadden gemiddeld een significant hoger BMI dan hoogopgeleide studenten die niet geloofden dat sport de hoofdoorzaak was van overgewicht.

(Bron foto: Shutterstock)