Nieuws

Studenten HAS schetsen toekomstvisie Gemeente Oss

Studenten van HAS Den Bosch werkten samen met de Gemeente Oss aan een pilot om een toekomstvisie voor het bedrijfsleven binnen deze gemeente op te stellen. Vakblad Groen Onderwijs sprak recentelijk met de gemeente en een aantal betrokken studenten.

Het vormen van een toekomstvisie op het gebied van ondernemen voor Oss en omgeving was de opdracht die de derdejaars studenten van de HAS van het ondernemersinitiatief 'De Kracht van Oss’ kregen. Sinds de uitbraak van de Q-koorts wil de gemeente Oss extra impulsen aan de Agri-Foodketen geven. De verbinding van ondernemers in de gehele keten, burgers en overheid staat hierbij centraal. Als kennisinstelling werd HAS Hogeschool bij dit initiatief betrokken.

Deze pilot sluit aan bij de ambitie van de hogeschool om toekomstgericht onderwijs te bieden. Uit onderzoek onder studenten is gebleken dat studenten de wens hebben om buiten de eigen opleiding te kunnen kijken. HAS Hogeschool vindt het daarnaast belangrijk om zich met de omgeving te verbinden en samen te werken met overheid, ondernemers en het onderwijs.

Pilot

Tweeënveertig derdejaars studenten van verschillende opleidingen meldden zich vrijwillig aan voor de pilot. Aan de hand van presentaties van acht ondernemers uit de regio mochten de studenten zelf acht multidisciplinaire projectgroepen vormen. Gedurende tien weken gingen de studenten op locatie aan de slag. Hierbij werden ze ondersteund door betrokken ondernemers uit de regio. Naast een begeleidende docent, het volgen van workshops en inspiratiesessies presenteerden de studenten meerdere malen hun werk aan de ondernemers en vertegenwoordigers van onder andere de gemeente en provincie. Niet alleen voor de studenten was deze pilot spannend en leerzaam, maar ook voor betrokken docenten. Ook zij werden uitgedaagd om multidisciplinair te denken.

Inmiddels heeft de evaluatie van de pilot plaatsgevonden en blijkt dit initiatief een groot succes. De samenwerking van studenten met verschillende disciplines was erg leerzaam en droeg bij aan co-productie en uitwisseling van kennis en ervaringen, aldus de studenten zelf. Ook de gemeente is enthousiast. Cindy Hagenstein, beleidsmedewerker economie: "We merken dat samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderzoek werkt." Hendrik Hoeksema was bij de presentatie aanwezig en zei hierover: "Studenten hebben de coöperatieve gedachte nieuw leven ingeblazen en wat mij betreft staat samenwerken centraal in het Oss van de toekomst". Het doel van HAS Hogeschool was naast samenwerking met de regio om studenten te laten verbreden. Dit is gelukt: studenten en docenten van zes verschillende opleidingen hebben samen aan één project gewerkt.

Foto: Chris Perreijn