Nieuws

Studenten helpen amfibieën oversteken

Na de winter trekken padden en andere amfibieën naar het water om zich voort te planten. Veel dieren sneuvelen of raken gewond bij het oversteken. Niet alleen vanwege soortbescherming maar ook uit oogpunt van dierenwelzijn is dit ongewenst. Vrijwilligers zetten de dieren over in veel gevallen.

Late en korte trek

De trek van amfibieën naar het water is dit jaar vanwege het koude en droge weer laat op gang gekomen. Ook duurde de trekperiode dit jaar opvallend kort. Gedurende deze periode zijn weer veel vrijwilligers in het hele land bezig geweest om amfibieën veilig over verkeerswegen en fietspaden. Dit heeft talloos veel dieren gered van onmiddellijke dood of verminking.

Project PAD in Leeuwarden

Twee jaar gelden viel het twee studenten van Hogeschool van Hall Larenstein op dat langs het riviertje de Potmarge veel salamanders op het fietspad werden doodgereden. Geïnspireerd door vergelijkbare projecten elders in Nederland kwamen zij op het idee om een paddenwerkgroep op te richten met als doel om zowel de amfibieënpopulatie in beeld te brengen als veel dieren te redden. Samen met een docent van de opleiding Diermanagement werd het project opgestart. Ook werd samenwerking met de gemeente gezocht. In 2012 werden door de vrijwilligers van de werkgroep 300 kleine watersalamanders, ruim meer dan 200 gewone padden en zo’n 40 kikkers geteld tijdens de overzetperiode.

Draaiboek

Studentenwerkgroepen zijn om begrijpelijke redenen moeilijk langdurig in de lucht te houden. Om te voorkomen dat het project verwatert na vertrek van afstuderende studenten is een draaiboek gemaakt waarin de structuur van de projectgroep en de werkwijze duidelijk is beschreven. Ook de betrokkenheid van docenten draagt bij aan de continuïteit. De werkwijze van de studenten heeft indruk gemaakt en heeft hen al een interne prijs opgeleverd. Ook zijn ze voorgedragen voor deelname aan een prijsvraag van de Leeuwarder Courant waarbij studentenprojecten kunnen meedingen die bijdragen aan de leefbaarheid van de omgeving.


(Bron foto: Hogeschool VHL)