Nieuws

Studenten varkenshouderij leren over antibioticareductie

Op 4 maart organiseerde VarkensNET samen met CIV Varkenshouderij en Groen Kennisnet een studiedag voor studenten varkenshouderij. Het thema was ‘minder antibioticagebruik’. De trend tijdens deze dag was duidelijk: ‘antibioticagebruik heeft alles met management te maken’.

De varkenshouder en zijn team (personeel en adviseurs) zullen continu alert moeten zijn en elkaar zoveel mogelijk versterken en ondersteunen.

Optimale uitvoering

Gerald Deetman, o.a. bekend via de Pigs Innovation Tour, hield samen met zijn dierenarts Gerard van Eijden (SUVITA varkensartsen) een inleiding. Ze gaven beiden duidelijk aan dat het er uiteindelijk om gaat dat de varkenshouder en zijn team, alle aspecten op het bedrijf optimaal uitvoert. Gerard van Eijden schreef hierover vooraf al een column op Groen Kennisnet.

Achtergrond van besmettingen

Op 4 maart hield van Eijden een korte inleiding over theoretische achtergrond van diverse besmettingen. De varkenshouder heeft de gezondheid van zijn dieren voor 90% zelf in de hand. Citaat: ‘Het grootste risico voor de gezondheid van een varken is een ander varken…’ Hij doelde hiermee op de risico’s van besmetting van het ene varken door het andere varken. Het management op het bedrijf moet er dus op gericht zijn deze besmettingen te voorkomen.

Hierna hield Gerald Deetman een betoog hoe hij samen met zijn team anders is gaan werken en wat voor verrassende resultaten dit geeft. Op het bedrijf van Deetman wordt een strak protocol gevolgd en men heeft erg goed nagedacht over hoe en in welke volgorde de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk gedaan kunnen worden. Dit heeft hele positieve resultaten.

’s Middags, tijdens de workshops konden de studenten uitgebreid vragen stellen en discussiëren over de maatregelen die Deetman allemaal neemt om zijn varkens gezond te houden. Dan wordt duidelijk hoe lastig het voor een ieder is om continue elke dag weer heel consequent alle handelingen uit te voeren.

Voeren is de basis

Jos Michels, nutritionist bij Agrifirm Feed hield een inleiding met de titel 'Voeren als basis voor gezonde varkens'. Michels begon met de basis, dat is een vitaal geboren big. Ook hier komt het weer aan op optimaal management. Goed voer(en) is daarvan een onderdeel. Dit betekent optimaal management en goede voeding tijdens dracht. Daarnaast stond Michels uitgebreid stil bij een goede melkproductie en bijvoeren van de biggen en voer en voermanagement van de pas gespeende biggen. Tijdens de workshops liet Michels de studenten een opdracht maken over diverse voersoorten en welke voersoort geschikt is voor welke varkens.

Mart Smolders van MS Schippers gaf een presentatie met de titel 'Gezondheid 2.0: Terug naar de (vergeten) basis van de varkenshouderij?'. Het verhaal sloot goed aan bij de vorige sprekers. Eigenlijk is het houden van gezonde varkens terug te voeren op alle aspecten in het bedrijf optimaal en consequent uitvoeren. Gezondheidsmanagement is als een weegschaal, doe je als varkenshouder iets niet goed, dan slaat de weegschaal onmiddellijk uit evenwicht.

Mart gaf verder 2 onderzoeksrapporten aan waarvan hij vindt dat elke student varkenshouderij ze zou moeten lezen. MS Schippers had tijdens de workshops een soort van kennisquiz voor de studenten. Hierbij kon een ieder digitaal zijn stem uitbrengen op de vragen die gesteld werden.


Contact

Alfons van den Belt, VarkensNET, alfons@vdbelt.eu(Bron foto: VarkensNET)