Nieuws

Studenten verbinden natuur met maatschappij

De verbinding tussen natuur en maatschappij stond centraal tijdens de Natuurtop 2017. Studenten van groene scholen laten zien hoe je die verbinding met de tussen natuur, maatschappij en economie kunt versterken.

Tijdens de Natuurtop 2017, die op 14 september in de Schoorlse duinen werd georganiseerd, wilden de initiatiefnemers - het Interprovinciaal Overleg (IPO) in samenwerking met de Provincies - laten zien dat je er nieuwe kansen ontstaan in dynamische samenwerkingsverbanden en slimme combinaties. Het uitgangspunt van het IPO is dat natuur, maatschappij en economie elkaar nodig hebben. Het IPO bouwt daarmee voort op het natuurpact,  het natuurbeleid zoals de overheid dat in 2013 met de provincies is overeengekomen waarbij decentralisatie centraal staat. De overheid denkt dat dat provincies beter in staat zijn om uitvoering te geven aan het natuurbeleid en tegelijkertijd te werken aan maatschappelijk draagvlak.

Decentralisatie

Marjolijn Sonnema, directeur-generaal Agro en Natuur bij het ministerie van Economische Zaken, blikte tijdens de natuurtop terug op de invoering van dit beleid. Ze vindt dat de decentralisatie een goed idee was en tot mooie resultaten leidt. Om de maatschappelijke betrokkenheid te versterken, werden tijdens de natuurtop 12 projecten in de schijnwerpers gezet- uit elke provincie één - waarbij ingezoomd werd op de mensen achter die projecten en hun drijfveren.

Challenge

Om de verbinding tussen natuur, economie en maatschappij te versterken, had de organisatie studenten uit het groen onderwijs uitgenodigd mee te denken via de 'Challenge Nature Keepers'. Acht studentengroepen van verschillende onderwijsinstellingen hebben hun ideeën ingezonden voor die challenge. Zo deden studenten van Van Hall Larenstein onderzoek naar een voedselbos. Hun onderzoek laat zien dat een voedselbos de Nederlandse biodiversiteit te kunnen ondersteunen: een goede natuurinclusieve landbouw.

Een andere studentengroep van dezelfde hogeschool bedacht in het project 'Beecause' een oplossing voor bijensterfte. Door consumenten een BeeBucket te geven, een pot met bijvriendelijke planten, kun je bijen van voedsel voorzien. En Groenhorststudenten maakten een vlinderplan voor Zeewolde. Hun plan is vlinders de woonwijk in te lokken door in de wijk stepping stones te creëren met vlindervriendelijke planten. 

Voetbalschuif

Het winnende project, het project dat de meeste stemmen kreeg, was het project 'de Voetbalschuif', ingezonden door studenten van Hogeschool Inholland. De studenten deden onderzoek naar de manier waarop de verplaatsing en samenvoeging van drie Egmondse voetbalverenigingen vertaald kan worden naar een duurzame visie op landschappelijke inpassing, natuurontwikkeling en duurzame herbestemming.

(Foto: Groningen, Bron: Pixabay)

Links

(4)