Nieuws

Studenten verdiepen zich in een duurzame paardensector

kudde paarden - Zuzule via Shutterstock
Bron foto: Zuzule, Shutterstock (Shutterstock license)
Samenvatting
  • Onderwerp
    duurzame paardenhouder
  • Interessant voor
    adviseurs, pensionshouders
Bekijk de bronnen
De paardensector is heel divers, van ruiters tot actieve wedstrijdsporters en van maneges en pensionstallen tot handelsstallen en fokkerijen. Voor de toekomst van de sector is maatschappelijke steun belangrijk. Duurzame bedrijfsvoering helpt hierbij. Studenten hippische bedrijfskunde van de Aeres hogeschool in Dronten diepen duurzaamheid in de paardensector verder uit in hun afstudeeronderzoek.

De studentenonderzoeken bieden een beeld van duurzaamheid vanuit het perspectief van de hippisch ondernemer. Hoe zien zij een duurzame bedrijfsvoering en welke kansen en obstakels komen zijn hierin tegen.

Perspectief ondernemer

Het eerste onderzoek “Verduurzaming hippische sector: ondernemer aan het woord” kijkt naar het draagvlak voor verduurzaming vanuit primair hippisch ondernemers. Hieruit blijkt dat ondernemers duurzaamheid belangrijk vinden. Een groot deel (60%) vindt echter ook dat ze al voldoende maatregelen nemen.

Uit de interviews blijkt dat er behoefte is aan duidelijke richtlijnen op het gebied van verduurzaming van hun accommodatie. Het onderzoek, uitgevoerd in 2021, meldt dat de maatlat duurzame paardenhouderij hierbij zou kunnen helpen. Deze is in 2022 beschikbaar gekomen.

Natuurinclusief stallen

Het onderzoek “Natuur inclusieve pensionstallen : onderzoek naar de meerwaarde van natuur inclusieve landbouw voor Nederlandse pensionstallen.” gaat verder in op een specifiek vorm van duurzame bedrijfsvoering namelijk natuurinclusieve landbouw. Natuurinclusieve landbouw kan helpen de achteruitgang in biodiversiteit de keren. Doormiddel van interviews en literatuuronderzoek is een beeld gevormd van natuurinclusieve pensionstallen en de meerwaarde en obstakels van die aan natuurinclusieve bedrijfvoering verbonden zijn.

Hieruit werd duidelijk dat paddock paradise en equi-habitat natuurinclusieve kenmerken hebben. Deze kenmerken, zoals waterpoelen en extensief begraasde weides, kunnen bijdragen aan verbetering van de biodiversiteit. Voor pensionstalhouders is belangrijkste reden en ook meerwaarde voor het hebben van een natuurinclusieve pensionstal is het dierenwelzijn, daarnaast zijn de kosten minder en dragen ze bij aan een fijnere leefomgeving. Momenteel is nog maar een klein deel van de pensionstallen natuurinclusief. Dit komt deels door terughoudendheid vanuit de sector maar er zijn ook een aantal praktische obstakels. De financiën en de wet- en regelgeving maken omschakeling naar natuurinclusieve bedrijfsvoering moeilijk.

Olivijnbodems

Het onderzoek “Duurzame Paardenbakbodems met Olivijnzand” gaat in op een specifieke verduurzamingsmaatregel binnen het paardenbedrijf, olivijnzand als paardenbakbodem. Olivijn is een mineraal dat een CO2 reducerende werking heeft en als paardenbakbodem gebruikt kan worden.

Het onderzoek laat zien dat ondernemers mogelijkheden zien in het gebruik van olivijn als paardenbakbodem. De ondernemers zijn naast positief ok enigszins terughoudend. Er is namelijk nog weinig bekend is over de prestaties van olivijnzand als bakbodem. Daarnaast laten ondernemers weten dat het gebruik van olivijn financieel rendabel moet zijn.

Meer studentenonderzoeken

Groen Kennisnet neemt scripties en studentenonderzoeken van alle groene hogescholen op in onze kennisbank. Zoek bijvoorbeeld in onze kennisbank op ‘studentenverslag’ of bekijk onze pagina ‘Praktijkgericht onderzoek HAO’ waar alle actualiteiten en ook bijvoorbeeld de lectoraten worden weergegeven.