Nieuws

Studenten 'vissen' naar duurzame vis op Malta

Dit stukje is geschreven door twee studenten van de Wageningen Universiteit die met een groep een onderzoek hebben gedaan voor een Maltese NGO over vis. Om data te verzamelen zijn zij naar Malta afgereisd en in de Maltese 'viscultuur' gedoken.

Achtergrond

De viswijzer

Stichting de Noordzee, Good Fish Foundation en het Wereld Natuur Fonds hebben in 2004 de Viswijzer uitgebracht. In de viswijzer wordt er per vis aangegeven of een vis wordt aanbevolen om te eten. De Good Fish Foundation beoordeelt vissen op duurzaamheid en deelt ze op in categorieën. Op de viswijzer worden deze categorieën aangegeven met een groene, oranje of rode kleur. Vissen met een groene beoordeling zijn goede vissen en vissen met een rode beoordeling zijn vissen die worden afgeraden. De viswijzer is ontworpen om overbevissing tegen te gaan en is bedoeld om consumenten te motiveren om te kiezen voor niet overbeviste vissen.

Fish4tomorrow en de Quickfish guide

Ook in de Middellandse zee zijn er veel problemen met overbevissing en heeft de visserij grote gevolgen voor de ecosystemen. Deze problemen zijn zelfs zo groot dat de visstand omlaag gaat en ook de voedselwebstructuur wordt aangetast. Malta is een eiland in de Middellandse zee en heeft ook te maken met problemen rondom overbevissing. Fish4tomorrow is een NGO (Non-Governmental Organization) die zich bezig houdt met de staat van de Maltese en Europese visserij. Deze NGO is opgericht in 2010 en probeert een cultuur van duurzame visconsumptie te creëren op Malta. Ze willen de vraag naar duurzame vis vergroten door samen te werken met restaurants en markten.

Een van de manieren waarop ze de Maltezen bewust willen maken van de negatieve gevolgen van de huidige visserij en waarmee ze de vraag naar duurzame vis willen vergroten, is met de hulp van de Quickfish guide. De Quickfish guide is een handboekje dat informatie geeft over de duurzaamheid van verschillende lokaal gevangen vissoorten. Deze Maltese guide is vergelijkbaar met de Nederlandse viswijzer, alleen werkt de Maltese variant met een punten systeem terwijl de Nederlandse viswijzer met kleuren werkt. De Quickfish guide is uitgebracht in september 2014.

De Universiteit van Wageningen verzorgt elk jaar de European Workshop. Gedurende de workshop werken studenten van verschillende studies samen voor een buitenlandse opdrachtgever. Dit jaar was Fish4tomorrow voor het eerst een van die opdrachtgevers. Met een groep van dertig studenten zijn we naar Malta afgereisd om te onderzoeken of de Maltese bevolking bekend was met de Quickfish guide en hoe effectief deze guide is. In twee weken tijd hebben wij heel veel verschillende mensen geïnterviewd, waaronder restauranteigenaren, visverkopers, leden van politieke partijen en burgemeesters. Daarnaast hebben we meer dan 500 vragenlijsten uitgedeeld onder de Maltese bevolking. De vragenlijst bevatte vragen over de Quickfish guide, maar ook over visconsumptie in zijn algemeenheid. Door middel van interviews probeerden we meer informatie te verkrijgen over de organisatie van de visserij, de verkoop van vis, ideeën over het milieu en duurzaamheid en interesse in de Quickfish guide.

Fish4tomorrow is een kleine organisatie met beperkte mankracht, geld en tijd. Hierdoor kunnen ze zelf niet evalueren of de Quickfish guide aanslaat in Malta. Daarom hadden ze hulp nodig.
Het project

In twee weken tijd moest natuurlijk zo veel mogelijk informatie verzameld worden. Uiteindelijk hebben we na hard werken alle benodigde informatie weten te verzamelen. Terug in Wageningen moest alle informatie geanalyseerd worden, verslagen geschreven worden en een presentatie worden voorbereid. Uiteindelijk is dit alles gelukt en heeft Fish4tomorrow uitgebreide rapporten, advies en een poster ontvangen. Het resultaat is dat maar een heel klein deel van de ondervraagden bekend was met de Quickfish guide. Wel vonden de meeste mensen het een goed idee en dachten ze de guide wel te gaan gebruiken.

Malta was voor het gemak  opgedeeld in vijf verschillende gebieden en in ieder gebied zat een groep studenten. Elke dag vertrok iedere groep naar zijn eigen gebied om daar vragenlijsten af te nemen en mensen te interviewen.
Dataverzameling

Ten eerste vereist het samenwerken in zo’n grote groep studenten organisatie en management. Hier was een speciaal team voor samengesteld. Daarnaast waren er verschillende subgroepen en een student kon lid zijn van meer dan een subgroep. Er was samenwerking binnen, maar ook tussen de verschillende groepen nodig. De deelnemende studenten kwamen van over de hele wereld. Zo waren er bijvoorbeeld studenten uit Azië, Zuid-Amerika en heel Europa. Hierdoor leerde je ook nog samenwerken met mensen uit andere culturen, wat niet altijd zonder slag of stoot ging.

Verder werden onze praktische vaardigheden getest. Om de data te verzamelen moesten er interviews en vragenlijsten afgenomen worden. De meesten van ons hadden weinig ervaring met deze manier van dataverzameling. Met hulp van de docenten hebben we met de groep een interviewschema en een vragenlijst gemaakt en besproken hoe deze moesten worden afgenomen. Verder kwam het aan op onze eigen kwaliteiten en improvisatie. Gelukkig ging dit de meesten redelijk goed af en zijn we inmiddels vaardige interviewers.  

Het onderzoek dat we hebben gedaan was niet alleen erg nuttig voor Fish4tomorrow, maar was ook voor ons erg leerzaam.
Leuk en Leerzaam

Al met al was het project een groot succes. Het was een erg leerzame en unieke ervaring en de vaardigheden die we hebben verkregen, kunnen goed van pas komen bij uitdagingen in de toekomst!

(Foto's: Yanan Chu, Eva van Voskuijlen en Jorien Benders)