Nieuws

Students meet Farmers, onderdeel van Greener Future for Young farmers

In november was het natuurinclusieve landbouw congres waar onder andere behoeftes van het onderwijs zijn opgehaald, als het gaat om het verder brengen en vooral, het in de praktijk en in de lesstof brengen van natuurinclusieve landbouw.

De meest gehoorde kreten toen waren; naar buiten, op bezoek bij boeren die het al anders doen, excursies, veldbezoeken, praktijkvoorbeelden. Dat dit werkt, hebben we gemerkt binnen hetzelfde project.

Onder dezelfde projectparaplu als waar het congres vanuit werd georganiseerd, is ook een praktisch onderdeel van het project het uitwisselen van kennis tussen de huidige boerengeneratie en de toekomstige generatie.

Bodembemonstering

Dit projectonderdeel speelt zich af op 4 weidevogelboeren in verschillende streken van het land; bij Familie de Boer in Tjerkwerd (Friesland), bij familie Spans in Overijssel, bij familie van ’t Klooster in Nijkerk (Gelderland) en bij familie Netjes in Eemdijk (Utrecht). Op deze vier bedrijven zijn verschillende groepen studenten geweest voor een bodem- praktijkdag; onder begeleiding van bodemexpert Hans Hofland van adviesloket Bodem en Natuur hebben studenten van Clusius College uit Alkmaar, Nordwin college uit Leeuwarden en Zone.college uit Zwolle bodembemonsteringen gedaan op diverse percelen; zowel intensief als extensief gebruikte percelen.

Doel van deze bodembemostering was zowel de boeren als de studenten inzicht te geven in hoe de bodemgezondheid ervoor staat, wat de verschillende beheervormen en het gebruik van die percelen daar voor invloed op hebben en wat je er aan kunt verbeteren, ten gunste van het bodemleven, kruidenrijk gras en bovengrondse biodiversiteit, zoals weidevogels. De focus in deze onderzoeken liggen op het bodemleven.

eDNA

Een deel van de bodembemonsteringen zijn gedaan voor de innovatieve eDNA-methode om inzicht te krijgen van het voedselweb van de bodem. Op dit moment zijn de analyses van de bodems net klaar en worden deze binnenkort gedeeld met de boeren.

De kennisuitwisseling hierover zou eigenlijk een fysieke bijeenkomst met de boeren, studenten en docenten zijn, maar in verband met Covid 19 zullen de terugkoppelingen in het veld op afstand bij de boeren en online voor de studenten en docenten zijn. Deze terugkoppeling zal binnenkort ook verschijnen op Groen Kennisnet.


(Introfoto: Studenten van Nordwin College Leeuwarden doen een bodembemosntering (E-dna) bij familie de Boer in Tjerkwerd)