Nieuws

Students meet Farmers: resultaten bodemonderzoek

In het kader van Students meet Farmers hebben studenten bodemonderzoek uitgevoerd voor boeren. In een korte video geven de betrokken boeren een eerste reactie op de resultaten van het onderzoek op hun bedrijf.

Students meet Farmers maakt deel uit van het project Greener future for young farmers. De boeren hebben de onderzoeksresultaten van het bodemonderzoek op hun bedrijf in kunnen zien en geven middels een video een eerste reactie.

Bodemonderzoek

Studenten van Nordwin College Leeuwarden, Zone College Zwolle en Clusius College Alkmaar zijn tussen februari en half maart 2020 bij vier verschillende boeren langs geweest en hebben daar bodemonderzoek uitgevoerd. De analyses van die onderzoeken zijn gedaan door adviesloket Bodem en Natuur en ook studenten van Universiteit Utrecht en van Hall Larenstein hebben hier een bijdrage aan geleverd.

In onderstaande video geven Gerwout Netjes, Bote de Boer, Piet van ’t Klooster en Herman Spans een eerste reactie op de resultaten en vertellen ze hoe zij het onderzoek van de studenten kunnen gebruiken op hun bedrijf.

Leerzaam

Ook voor de studenten is het deelproject erg leerzaam geweest. Weidevogels en bodemgezondheid blijkt voor de studenten een interessante combinatie te zijn om zich in te verdiepen. Ook is een praktijkdag waarbij ze het veld in gaan en de nattigheid en vele vogels kunnen beleven erg waardevol gebleken.

Een van de grootste leerpunten van de studenten is dat inzicht in bodemgezondheid heel belangrijk is om stappen te kunnen zetten in weidevogelbeheer, productie van gewas of biodiversiteit.

(Bron foto: Greener future for young farmers)