Nieuws

Studies naar het houden van beren gebundeld

Het vijfjarig onderzoeksprogramma ‘Boars heading for 2018’ heeft resultaten gebundeld van Nederlands onderzoek naar het houden van niet-gecastreerde beren.

Boars heading for 2018

Wageningen UR Livestock Research en LEI Wageningen UR werken nauw samen met Nederlandse bedrijven bij het ontwikkelen van commercieel en maatschappelijk aanvaardbare oplossingen voor Europese varkensvleesproductie van niet-gecastreerde beren. Binnen het geintegreerde project zijn oplossingen voor detectie en beheersing van berengeur en afwijkend gedrag van beren samen met de keten- en fokkerijorganisatie ontwikkeld. Het project levert binnen Europa een unieke dataset op. In een Engelse publicatie zijn alle resultaten van onderzoeken die de afgelopen 5 jaar in Nederland zijn gedaan naar het houden van beren in de varkenshouderij gebundeld. Per schakel van de productieketen zijn de mogelijkheden in kaart gebracht.

Succesvol beren houden

Als onderdeel van het vijfjarige traject is het onderzoek 'Op weg naar succesvol beren houden' uitgevoerd. Dit Onderzoek bevestigt dat veel factoren samen het succes van beren houden bepalen. Bevindingen in een  praktijkproef op 70 varkensbedrijven geven veel informatie over het gedrag van beren en brengt de uitdagingen en oplossingen steeds beter in beeld. Zo hebben kleine groepsgroottes en goede huisvesting een positieve invloed op het gedrag van beren. Ook de kwaliteit van het voer, de beschikbaarheid van water en het gedrag van de varkenshouder kunnen het gedrag van de dieren beïnvloeden. Op bedrijfsniveau is er geen relatie gevonden tussen gedrag van de beren en het percentage beren met berengeur. De resultaten wijzen uit dat succesvol beren houden kan en dat de kans op ongewenst gedrag bij beren klein is als alle omstandigheden voor de beren optimaal zijn.


(Bron foto: Boars 2018)