Nieuws

Subsidieregeling verduurzaming dierlijke productie: € 1,35 miljoen

Het ministerie van LNV stelt € 1,35 miljoen beschikbaar voor mkb-ondernemers zodat ze innovatieve ideeën kunnen uitwerken om duurzame dierlijke producten op de markt te brengen. Doel is het verbeteren van het verdienmodel van een veehouder.

Binnen de bestaande MIT-subsidieregeling (mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) stelt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) als nieuw onderdeel € 1,35 miljoen beschikbaar voor technologische innovaties op het gebied van duurzame dierlijke producten. Die regeling maakt het voor mkb-ondernemers mogelijk om te onderzoeken of hun concept voor de productie van duurzame dierlijke producten technisch en economisch haalbaar is.

Verdienvermogen

De financiële ruimte moet zorgen dat ondernemers kennis van nieuwe producten, productieprocessen en diensten kunnen opdoen en die kennis kunnen toepassen in hun bedrijf. Doel van de regeling is om het marktaandeel duurzame dierlijke producten te vergroten ten opzichte van meer gangbaar geproduceerde dierlijke producten, zo meldt de Rijksoverheid in een persbericht. Minister Carola Schouten zegt in een persbericht dat versterking van het verdienvermogen van de veehouder een belangrijke voorwaarde is. Een andere voorwaarde is dat het om nieuwe technologie moet gaan.

Kennisvouchers

Mkb-ondernemers kunnen vanaf 7 april tot en met 10 september 2020 subsidie aanvragen via kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten. Een kennisvoucher is in te leveren bij een kennisinstelling om bijvoorbeeld informatie op te halen over het effect van een veranderde voersamenstelling van eigen land op de emissies van het veehouderijbedrijf.

Met een haalbaarheidsstudie kan een ondernemer onderzoeken en analyseren welke middelen nodig zijn om het project te laten slagen. Denk bijvoorbeeld aan een technische haalbaarheidsstudie naar de ontwikkeling van nieuwe duurzame dierlijke producten die met een lagere CO₂-footprint per eenheid geproduceerd kunnen worden.

Later in het jaar, vanaf 11 juni 2020, is het ook mogelijk subsidie te krijgen voor ‘Research & Development’ (R&D)-samenwerkingsprojecten. De mkb-ondernemer kan daarmee in samenwerkingsverband bijvoorbeeld nieuwe technologie testen en ontwikkelen voor het verbeteren van de smaak van een duurzaam dierlijk product.

Meer informatie is te vinden in de factsheet MIT-regeling voor Duurzame Dierlijke Producten.

(Bron foto: thinkstock)