Nieuws

Subsidievrije natuur met Krugerpark.nl

Overdag recreëren in de natuur: oké, 's nachts: nee! Dat is de overheersende gedachte in Nederland. Het zou onwenselijk en schadelijk zijn. In Krugerpark.nl wordt die gedachte omgedraaid.

In het kader van het programma subsidievrije natuur van InnovatieNetwerk, is de gedachte omgedraaid dat 'de samenleving' een bedreiging vormt voor de natuur en de overheid die natuur probeert te beschermen met grote hoeveelheden subsidies. En dat ook nog in speciaal daarvoor aangewezen gebieden. De omslag houdt onder andere in dat de samenleving gaat helpen om natuurdoelen te realiseren. InnovatieNetwerk heeft daartoe verschillende ideeën gelanceerd, waaronder Krugerpark.nl.

Haalbaarheidsstudie

In Krugerpark.nl worden natuurgebieden van zo'n 5000 hectare opengesteld voor bijvoorbeeld de bouw van lodges en resorts, waarbij de opbrengsten gebruikt worden voor natuurbeheer. Om te kijken of dit idee haalbaar is, is een inhoudelijke en financiële uitwerking voor de Oostvaardersplassen gemaakt. Belangrijkste conclusie is dat in dit gebied meerdere verblijfsconcepten inhoudelijk en financieel haalbaar zijn. Dat zou bovendien ruim voldoende opbrengsten genereren om mogelijke kleine negatieve natuureffecten aan te pakken.

Vervolgacties

Deze uitwerking krijgt een vervolg voor het gebied Kempen-Broek in Limburg. Bij een positief resultaat zal InnovatieNetwerk zich bezinnen op de vraag wat nodig is om partijen tot actie aan te zetten.


(Bron foto: Pixabay)