Nieuws

Succes van groenbemesters begint met een goed zaaibed

Akkerbouwers zaaien groenbemesters vaak in een drukke tijd. Toch loont het om tijd te besteden aan een goed zaaibed en de juiste zaaitechniek. De omstandigheden tijdens zaaien zijn bepalend voor een goede groei van het gewas.

Het inzaaien van groenbemesters gebeurt vaak in een periode dat het druk is. Akkerbouwers zijn dan vaak nog bezig met de oogst. Omdat groenbemesters zich moeten ontwikkelen onder minder gunstige omstandigheden dan in het voorjaar - de hoeveelheid licht neemt af en de temperatuur daalt - is het juist belangrijk aandacht te besteden aan het zaaien zelf, betoogt vakblad Landbouwmechanisatie. In het artikel 'Zaaicollege' zet het vakblad aandachtspunten op een rij zoals grondbewerking en zaaitechniek.

Zaaibed

Omdat je groenbemesters inzaait op een perceel waar geoogst is, heeft de grond een vaste bodemstructuur. Daarnaast is er vaak nog slempgevoelige zeefgrond aanwezig. Dat zijn geen gunstige omstandigheden om te zaaien. Je moet de grond daarom bewerken. Werk de zeefgrond onder, en zorg dat er een egaal en los zaaibed ligt.

Veel akkerbouwers zetten een woeler in om de grond wat los te maken, maar dat is niet verstandig betoogt het vakblad. Je kunt beter een ondiep kerende grondbewerking toepassen, bijvoorbeeld met een ecoploeg. Een bewerking met een cultivator kan de grond te fijn maken.

Schijfkouter

Je kunt het zaaien combineren met een bewerking met een cultivator of schijveneg. Het resultaat is vaak nogal wisselend en hangt af van de timing, weer of geluk. Het zaad valt immers valk voor de rol en ligt dan bovenop het zaaibed. Uit een zaaidemo van adviesbureau Delphy is gebleken dat je het beste kunt zaaien met een schijfkouter omdat die zaden op een egale zaaidiepte brengt. Daarnaast is een goede werking van de naeg van belang. Die kan er voor zorgen dat het zaad goed toegedekt wordt.

De artikelen in LandbouwMechanisatie zijn niet vrij toegankelijk. Om ze te kunnen lezen, kun je een gratis account op Landbouwmechanisatie aanmaken.

(Bron foto: Thinkstock)