Nieuws

Succesfactor groen buurtproject: 'gewoon doen'

Als sociale samenhang verbetert, mensen het belang van groen erkennen en de buurt vergroent, is een groen buurtproject geslaagd. Of het slaagt hangt af van veel factoren. 'Gewoon doen', is er zo een.

In het rapport Groen Dichterbij – Wat maakt groene buurtprojecten tot een succes? zijn de resultaten uit onderzoek naar groene buurtprojecten onderzocht. Onderzocht is wat de succes- en faalfactoren zijn als het gaat om groene buurtprojecten. Het rapport is genoemd naar de campagne 'Groen Dichterbij' van IVN, het Oranje Fonds, Buurtlink.nl en SME Advies. Via de campagne versterken zij al langer bestaande buurtprojecten: 'In 2012 zijn de eerste twaalf icoonprojecten bekend gemaakt en in 2013 zijn er nog eens twaalf geselecteerd'.

Netwerkende, creatieve initiatiefnemer

Het onderzoek heeft zich op de eerste 12 projecten gericht. Succesfactoren, naast het 'gewoon doen', zijn draagvlak bij buurtgenoten, ruim vrijwilligersnetwerk, beschikken over middelen, een aantrekkelijke plek en kennis van groen. Verder is ook van groot belang wie de initiatiefnemer is, dan wel wat zijn/haar kwaliteiten zijn. De volgende zaken zouden op hem/haar van toepassing moeten zijn: creativiteit, enthousiasme, motivatie, inzet, vertrouwen in mensen, goed in netwerken en lobbyen.

Machtsvorming en kliekjes

De faalfactoren worden ook genoemd. Bovenop het omgekeerde van voornoemde succesfactoren, kunnen deze zaken een project te gronde richten: te formeel opereren, machtsstrijd en kliekjesvorming en initiatiefnemers die teveel hooi op hun vork nemen en het project teveel bij zichzelf houden.

Effect leefomgeving

Betreffende de onderzochte effecten wordt gesteld dat groene buurtprojecten hebben geleid tot meer variatie in planten en dieren. Opgemerkt wordt: 'De omvang van het effect hangt af van de grootte van het terrein, de verbinding met andere groengebieden, de uitgangssituatie, de huidige inrichting en beheer en specifieke maatregelen als het plaatsen van insectenhotels'.

Nieuw soort contact

Hoe het groen -in elk geval door kinderen- ervaren wordt, is positief te noemen. Zo ontstaat er saamhorigheid, stimuleert het de fantasie (vertellen leerkrachten), krijgen ze de kans hun grenzen te verleggen en komen ze in contact met natuur en mensen (zoals ook senioren).

Deze sociale effecten gelden ook voor andere gebruikers. Mensen ervaren een positief gevoel. 'Dat geldt vooral voor de initiatiefgroep, maar ook vrijwilligers en bezoekers halen positieve gevoelens uit groene buurtprojecten'. Mensen hebben meer contact met elkaar, het contact is beter en intensiever, buurtgenoten groeten elkaar vaker en maker vaker een praatje. Er ontstaan ook nieuwe contacten, contacten tussen groepen die anders nauwelijks contact hebben. Naast de genoemde kinderen en senioren worden allochtone en autochtone buurtbewoners genoemd.


(Bron foto: Thinkstock)