Nieuws

Succesverhaal van de dubbeldoel-ondernemers op de Biobeurs

Tijdens de jaarlijks terugkerende Biobeurs te Zwolle op woensdag 23 januari gaven enkele inspirerende Gelderse ondernemers een kijkje in hun stal. Bert en Lars van de Bonte-geitenboerderij -en camping De Brömmels en Floor van Groninger blaarkopboerderij de Hooilanden deelden hun ervaringen in het ondernemen met lokale dubbeldoelrassen.

Deze ondernemers weten om te gaan met een veranderende omgeving. Ze hebben het vermogen zich aan te passen aan hedendaagse trends en veranderende wet - en regelgeving. Ze zijn flexibel en in staat hun bedrijfsvoering regelmatig te evalueren om vandaaruit plannen te maken voor de toekomst. Die flexibiliteit en toekomstbestendigheid hangt enerzijds samen met het feit dat ze robuuste veerassen houden die tegen een stootje kunnen en anderzijds houden beide ondernemers zich staande doordat hun verdienmodellen verschillende terreinen beslaan. Zo moest het bedrijf van Bert drie maal op slot door uitbraak van een dierziekte, maar hebben ze dit aangegrepen als een kans om het verdienmodel van hun melk beter uit te werken.

Sleutelwoord in beide bedrijven is samenwerken en elkaar aanvullen. Zo is de één goed in het oog houden op de dagelijkse gang van zaken en de andere in het uitdenken van nieuwe verdienmodellen. Ook moet je openstaan voor input van iemand van buiten je bedrijf. En die werkzaamheden kiezen waar je goed in bent, die je energie geven of op een idee brengen. Zo kun je tijdens rondleidingen de dialoog aangaan met bezorgde consumenten en hoor je wat belangrijk voor hen is.

Deze ondernemers laten zien dat ondernemen met lokale rassen kan. Dat klonk als muziek in de oren van de SZH-ers, omdat het aangeeft dat de richting die de SZH inslaat zin heeft: het ondersteunen en zoeken naar de passende oplossingen voor de verwaarding van zeldzame veerassen.

Dit jaar hebben de rundvee rasorganisaties op de beurs een gezamenlijke stand bemenst om de kwaliteiten van all round rassen die passen bij een sobere bedrijfsvoering onder de aandacht te brengen.

Meer over ondernemen met zeldzame rassen – zie ook het project Levend Erfgoed loont

(Bron foto: SZH)