Nieuws

Succesvolle relatiedag Groen Kennisnet beweegt vooruit

Groen Kennisnet 3.0 moet een interactieve omgeving worden die actuele kennis brengt bij boeren, tuinders, docenten en studenten zodat innovaties sneller plaatsvinden. Deelnemers aan de relatiedag dachten mee over de opzet van het vernieuwde Groen Kennisnet.

Boeren en tuinders hebben vooral behoefte aan nieuwe kennis en handelingsperspectieven om te kunnen werken aan vernieuwing. En ook docenten en studenten hebben behoefte aan nieuwe en actuele kennis die verwerkt is in lesmateriaal. Die kennis is nodig om studenten beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst. Groen Kennisnet moet daar een belangrijke rol in spelen, zegt Laura Kurth, beleidsmedewerker van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zij is een van de inleiders tijdens de relatiedag Groen Kennisnet die op 14 november in Wageningen plaats vond.

Interactiviteit

Het vernieuwde Groen Kennisnet, of Groen Kennisnet 3.0, moet interactiever worden, maakt Kurth duidelijk. Om innovaties gestalte te geven, is het belangrijk dat mensen in gesprek kunnen gaan. Boeren en tuinders moeten hun innovaties kunnen laten zien. En Groen Kennisnet moet aansluiten op interactieve processen zoals kenniskringen. Ook manager Frank Bakema van de WUR maakte in zijn inleiding duidelijk dat interactiviteit belangrijk is. Hij ziet Groen Kennisnet 3.0 als een interactieve leeromgeving om innovaties gestalte te geven.

De ruim vijftig deelnemers aan de relatiedag, gebruikers van Groen Kennisnet, dachten mee in een ideeënmarkt over hoe het vernieuwde Groen Kennisnet vorm moet krijgen. Hoe breng je kennis op het boerenerf? Welke interactiviteit is gewenst? Welke wensen zijn er voor personalisatie? Wat kan de rol van social media zijn? En wat zijn wensen voor leermaterialen? Het programma Groen Kennisnet 3.0 neemt de opbrengt van de ideeënmarkt mee in de ontwikkeling van het nieuwe Groen Kennisnet. Rond de zomer 2020 zal er voor Groen kennisnet 3.0 een programma van eisen samengesteld zijn.

User stories

Uiteraard was er ook aandacht voor het huidige Groen Kennisnet. Rob van Genderen van Groen Kennisnet liet in zijn inleiding zien wat Groen Kennisnet nu te bieden heeft: 300.000 vrij toegankelijke bronnen in de kennisbank, 180 dossiers, lesmaterialen in de vorm van wiki's, nieuwsbrieven, agenda. En uit cijfers blijkt dat steeds meer mensen gebruik maken van Groen Kennisnet, bijvoorbeeld voor lessen gewasbescherming of de MBO Challenge Voedselververspilling.

Laura Roebroek en Nancy Boterblom lieten zien in hun user story wat de challenge voedselverspilling inhoudt en hoe Groen Kennisnet daarbij gebruikt wordt. Voor die challenge is een portal ingericht met een dossier, met lesbrieven en een wiki. De stuurgroep gewasbescherming gebruikt Groen Kennisnet als ondersteuning bij het onderwijs. Voorzitter Herman Janssen maakte in zijn presentatie duidelijk dat de Beeldenbank gewasbescherming daarvoor een belangrijk instrument is. En om kennis over dierenwelzijn te ontsluiten, werkt Dierenwelzijnsweb al jaren samen met Groen Kennisnet. Marko Ruis liet in zijn inleiding zien welk lesmateriaal beschikbaar is. Ook vertelde hij over het nieuwe portal EURCAW-pigs (EURCAW: European Union Reference Centre for Animal Welfare), waarvoor ook samenwerking met Groen Kennisnet werd gezocht.

De presentaties van de relatiedag zijn beschikbaar. Een videoregistratie geeft een impressie van de middag.

Heb je vragen over het programma Groen Kennisnet 3.0? Hiervoor kan je terecht bij programmamanager Rikus Marring.

(Bron foto: still YouTube)