Nieuws

Succesvolle verhuizing van een mierennest

Mierennesten kunnen het werk van natuur- en bosbeheerders soms in de weg zitten, bijvoorbeeld tijdens plagwerkzaamheden. In de Schoorlse duinen slaagden beheerders er in mierennesten met succes te verplaatsen.

Om heide in een vochtige duinvallei te herstellen, wilden beheerders van de Schoorlse duinen een terrein van 12 hectare plaggen. Omdat op dat terrein zich een aantal bosmiernesten bevond, werd het plaggen lastig. Beheerders houden zich zoveel mogelijk aan de gedragscode Bosbeheer waarin staat de mierennesten bij werkzaamheden gespaard en ontzien worden. Om het plagwerk toch uit te voeren, zijn 26 mierennesten verplaatst.

Uitgraven

In het artikel 'Verplaatsen mierennesten groot succes' beschrijft Vakblad natuur bos landschap hoe die verplaatsing plaatsvond. De uitvoerders gebruikten daarbij de methode zoals die is voorgesteld door de Mierenwerkgroep van de Nederlandse Entomologische Vereniging. Eerst werd met een een kleine graafmachine rond het nest op zo'n 50 cm de grond losgemaakt door een geul rondom weg te graven. Daarna is het mierennest met grond in één keer met een flinke diepte van zeker 50 tot 70 cm opgepakt door een trekker met voorlader. Dat nest werd voorzichtig naar de nieuwe plek gebracht.

Succesvolle verhuizing

Op die nieuwe locatie was vooraf met een kleine graafmachine een gat gegraven dat wat groter was dan het mierennest. In dat gat werd eerst een laag van oude takken op de bodem gelegd. Die laag werd met een laagje zand toegedekt.

In totaal zijn er in het najaar van 2016 26 nesten verplaatst naar een nieuwe locatie. Die nieuwe locatie was zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke nestplaats uitgekozen, maar net buiten het plaggebied. Van de 26 nesten bleken er volgend voorjaar 22 bewoond. De auteur constateert dat het een zeer geslaagde mierenverhuizing was.

(Bron foto: Pixabay )