Nieuws

Supermarkten bepalen prijsontwikkeling voedsel

De bekende varkenscyclus werkt niet meer. Bij een hoog aanbod aan varkensvlees daalt de prijs die supermarkten betalen, maar bij een laag aanbod stijgen de prijzen niet op de Nederlands markt. Supermarkten romen prijsschommelingen af.

De vaak genoemde varkenscyclus is gebaseerd op vraag en aanbod. Is het aanbod aan varkensvlees laag, dan stijgen de varkensprijzen. Worden er veel varkens gehouden, dan is het aanbod aan varkensvlees hoog en zijn de prijzen laag. Omdat varkenshouders reageren op prijzen, ontstaat een cyclisch proces. Bij stijgende varkensprijzen zullen ze meer varkens fokken waardoor de prijzen weer gaan dalen. Maar die cyclus werkt niet meer, blijkt uit het Wagenings promotieonderzoek van Tsiona Taye Assefa. Resource bericht er over in het artikel 'Supermarkten romen prijsschommelingen af'.

Globalisering

Door de globalisering van de voedselmarkt reageren supermarkten anders. Prijzen stijgen niet meer bij een krimpend vleesaanbod. Bij een dalend aanbod zullen ze dat compenseren met meer import. Compensatie voor stijgende kostprijzen van producenten blijft zo uit. Als prijzen dalen op de consumentenmarkt voor varkensvlees en voor groenten, dan rekenen supermarkten die lagere prijzen wel door aan de consument. Dalen de prijzen aan het begin van de keten, dan zullen supermarkten die prijsdaling niet doorberekenen aan de consument. Supermarkten romen zo de prijsschommelingen af.

Coöperatie

Voor producenten van voedsel is het daarom lastig prijsschommelingen op te vangen. Tsion denkt dat producenten zich tegen deze nieuwe realiteit kunnen wapenen door kwaliteitsproducten te leveren aan nichemarkten. En om meer marktmacht te krijgen, kunnen boeren zich verenigingen in coöperaties zoals tomatentelers dat doen. Nederlandse tomatentelers die samenwerken in telersverenigingen hebben aanzienlijk meer marktmacht dan Spaanse tomatentelers die niet samenwerken.

(Bron foto: Shutterstock)