Nieuws

Suzuki fruitvlieg bestrijden met hulp van lokstoffen

Door lokstoffen aan bestrijdingsmiddelen toe te voegen, kun je de lastig te bestrijden Suzuki-fruitvlieg veel effectiever bestrijden. Maar voor invoering in de praktijk is nog wel meer onderzoek nodig.

De Aziatische fruitvlieg of Suzuki-fruitvlieg (Drosophila suzukii) is sinds 2011 bezig met een opmars in Europa. In 2012 werd die fruitvlieg voor het eerst in Nederland gesignaleerd. Omdat de fruitvlieg met een getande legboor veel schade kan veroorzaken in de fruitteelt, is bestrijding van deze vlieg noodzakelijk.

Lokstoffen

Er zijn een aantal insecticiden toegelaten voor bestrijding van de fruitvlieg, maar bestrijding is toch lastig. Uit laboratoriumonderzoek bleek dat je de vliegen effectiever kunt bestrijden wanneer je een lokstof toevoegt aan die insecticiden. In laboratoriumproeven blijkt de werking soms twee keer zo effectief.
Maar in open teelten is zo’n toepassing toch wat lastiger legt Wagenings onderzoeker Herman Helsen uit in het artikel ‘Fruitvliegen voederen om ze te bestrijden’. Bij neerslag verdwijnen de lokstoffen snel. En een van de insecticiden wordt snel afgebroken door licht.

Effectief

Toch lukte het onder foliekappen een goed bestrijdingsresultaat te boeken. 120 uur na een toepassing buiten was het sterftepercentage altijd nog 80%, veel hoger dan het percentage van 40% bij het middel zonder lokstoffen te liggen, terwijl die bij het solo toegepaste middel dan al teruggevallen was naar 40%.

Onderzoeksvragen

Gezien de korte werking in de open lucht ziet onderzoeker Helsen vooral toepassingsmogelijkheden onder regenkappen of in tunnels of kassen. Maar het is nog te vroeg om de toepassing van lokstoffen in de praktijk in te voeren, want er staan nog vragen open. Zo trekken de lokstoffen alleen insecten aan wanneer ze al op het blad zitten. De vraag is of een extra lokstof een beter resultaat kan opleveren. En hoe zit het met de residuwerking van de toegepaste middelen?

(Bron foto: Martin Hauser Phycus [CC BY 3.0 de], via Wikimedia Commons)