Nieuws

Suzuki-fruitvlieg lust ze ‘rauw’

In tegenstelling tot andere fruitvliegen kan de suzuki-fruitvlieg, sinds 2012 waargenomen in Nederland, haar eieren leggen in rijpende onbeschadigde vruchten. Andere vliegen gebruiken alleen overrijp fruit. Bovendien kan deze soort eieren afzetten in vele fruitsoorten.

Dit, plus de ervaringen van ondernemers in Noord-Amerika en Zuid-Europa, baart de Nederlandse fruittelers grote zorgen. Zo is te lezen in het vakblad Gewasbescherming (nummer 3, juli 2013). Het vakblad staat stil bij de kenmerken, de herkomst, de potentiële verspreiding en de economische impact van de vlieg. Ook beheersstrategiën, vaststelling van aantasting en chemische bestrijdingsmogelijkheden worden besproken.

Gewasbescherming

De beschikbaarheid van van insecticiden is noodzakelijk voor de commerciële fruitteelt.  Alleen preventieve maatregelen werken niet afdoende en een biologische oplossing lijkt nog ver weg. Maar beschikbaarheid is een probleem, evenals de werkzaamheid. Deltamethrin, het enige insecticide met een beperkte werking, is niet inzetbaar binnen geïntegreerde gewasbescherming. Bovendien is de toelating van dit middel voor steenfruit vervallen.

In Frankrijk en Duitsland, waar de suzuki-fruitvlieg een gevestigde plaag is, zijn wel vrijstellingen verleend voor twee insecticiden. Voor de bestrijding in framboos en braam wordt gewerkt aan het realiseren van reguliere vrijstelling. In België en Engeland is reeds sprake van reguliere toelatingen van middelen op bais van spinosad - voor de gewassen aardbei, braam en framboos. In Nederland is ook vrijstelling aangevraagd. Het vakblad meldt dat het hier een middel betreft dat inzetbaar is voor de biologische teelt.

Getande legboor

Voor een snelle kennismaking met de Suziki fruitvlieg (Drosophila suzukii), heeft Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO, Wageningen UR) een brochure en poster uitgebracht. Aan de hand van een foto op de poster blijkt duidelijk welk streepje de suzuki-fruitvlieg voor heeft op andere soorten. Zij heeft een getande legboor; een gereedschap wat haar niet afhankelijk maakt van week, overrijp en beschadigd fruit.

Fruitsoorten die de Aziatische fruitvlieg kan aantasten door eitjes in dit fruit te leggen zijn naast de genoemde framboos, aardbei en braam, onder meer bosbes, kers, rode bes en druif.

Maatregelen en kennisuitwisseling

In de brochure worden een aantal voorzorgs- en  hygiënemaatregelen beschreven. Zo wordt onder meer het aanvoeren van extern zacht fruit ontraden - vooral als dit afkomstig is uit Zuid-Europa - en wordt afgeraden om overrijp fruit aan de boom te laten hangen of op de grond te laten vallen.

In het vakblad wordt verder stilgestaan bij een Europees samenwerkingsverband waarbinnen kennis wordt uitgewisseld om op het gebied van gewasbescherming tot een oplossing te komen. Daarnaast voert PPO onderzoek uit naar de suzuki-fruitvlieg. De genoemde brochure is gebaseerd op resultaten van het lopende onderzoek.


(Bron foto: Thinkstock)

Publicaties

(5)