Nieuws

Suzuki-fruitvlieg zet fruitteelt op zijn kop

De suzuki-fruitvlieg legt haar eitjes in gezond fruit, dat daardoor uiteindelijk gaat schimmelen en rotten.

De Drosophila suzukii komt oorspronkelijk uit Azië, maar verspreid zich momenteel snel over de hele wereld. In 2012 maakte ook Nederland kennis met deze fruitvlieg. In het artikel ‘Zoeken naar de zwakke plek van suzuki’ uit Wageningen World komt Herman Helsen, Onderzoeker Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Wageningen UR, aan het woord. ‘De suzuki-fruitvlieg is het belangrijkste nieuwe plaaginsect voor fruittelers in zeker vijftig, misschien wel honderd jaar’, vertelt Helsen. ‘Het is er een die de fruitteelt op zijn kop zet.’

Larven

In tegenstelling tot de inheemse fruitvlieg, die eitjes legt in rottende (en dus waardeloze) vruchten, prikt het vrouwtje van de suzuki-fruitvlieg met haar legboor door de schil van rijpend en rijp fruit. De larven eten zich vervolgens een weg door het vruchtvlees waardoor de vrucht zacht wordt, inzakt en gaat schimmelen en rotten. Om het nieuwe plaaginsect en zijn zwakke plekken beter te leren kennen, probeert Helsen meer te weten te komen over de jaarcyclus van de fruitvlieg in Nederland.

Afdekken

Ook het blad Management & Techniek besteedt aandacht aan de suzuki-fruitvlieg. In het dossier 'Aziatische fruitvlieg en kersenteelt' wordt geschreven over de achtergrond van de vlieg en wat er tegen te doen is. Vooralsnog lijkt dat een kwestie van chemisch bestrijden en afdekken van vruchtdragende bomen.
Volgens de lezing ‘Suzuki-fruitvlieg wijdverspreid in NL: en nu’ van Plant en Omgeving is er overigens geen reden voor paniek, maar dient men de plaag wel serieus te nemen en maatregelen te treffen.

(Bron foto: Wikipedia, Martin Hauser Phycus)