Nieuws

Symposium ter afsluiting geslaagd project “Inteelt en verwantschap bij rashonden”

In een samenwerking tussen Livestock Research en het CGN is met succes het project “Monitoring en sturing van verwantschap en inteelt in hondenpopulaties” uitgevoerd. Het project is op 21 januari met een druk bezocht symposium in Lelystad afgesloten.

In het project is een handboek geschreven voor ras-organisaties en fokkers, over hoe om te gaan met inteelt en verwantschap. Daaraan gekoppeld is software ontwikkeld die op gebruiksvriendelijke wijze bestuurders en fokkers van de vele hondenrassen in staat stelt om hun populaties te monitoren, het genetisch management te sturen en ouders van de volgende generatie te selecteren. Hiermee kan vervolgens gericht maatregelen worden genomen om de welzijns- en gezondheidssituatie in een hondenras te verbeteren met name door de frequentie van het voorkomen van erfelijke aandoeningen te verminderen.

Dit project is door Livestock Research uitgevoerd in opdracht van en in nauwe samenwerking met De Raad van Beheer op Kynologisch gebied en het Ministerie van Economische Zaken. Op het symposium heeft Kor Oldenbroek de noodzaak en de mogelijkheden laten zien om problemen bij rashonden met fokkerij aan te pakken. De mogelijkheden van de software werden gedemonstreerd in een duo-presentatie door Jack Windig van Livestock Research en Laura Roest van de Raad van Beheer. De opdrachtgevers gaven hun visie op de problematiek en aanpak daarvan. Duidelijk is dat er de afgelopen jaren stappen zijn gezet om de problemen in de rashondenwereld aan te pakken en dat in de komende jaren verder gewerkt moet en gaat worden om te komen tot gezondere rashonden.

Een verslag van het symposium en de presentaties zijn te vinden op de website van de Raad van Beheer.


(Bron foto: Rita Hoving, CGN)